Tehnološko podprto učno okolje za pospešeni razvoj kompetenc (TARGET)

Transformative, adaptive, responsive and engaging environment (TARGET)

 

Razpis: EU FP7, IKT: Digitalne knjižnice in napredne tehnologije za spodbujanje učenja

Izziv

Podjetja v današnjem času nenehnih sprememb potrebujejo posameznike, ki so se zmožni hitro prilagajati trenutnim razmeram, kjer je vse več nalog nenačrtovanih in netipičnih – te pa zahtevajo hitro, samostojno, kompetentno odločanje. Te nenehne in dinamične spremembe pa postavljajo pod vprašaj kvaliteto in predvsem praktično uporabnost znanja, ki je bilo pridobljeno na podlagi tradicionalnih metod izobraževanja. Strokovnjaki pedagoških znanosti poudarjajo, da učenje ne sme temeljiti zgolj na zastarelem prenosu znanja od učitelja do učenca. Uspešno učenje se namreč vrši v bogatih kontekstih, ki morajo čim bolj simulirati realne delovne situacije in izzive.

Namen projekta

Ključni namen projekta TARGET je razvoj specifičnega virtualnega učnega okolja, ki bo s pomočjo naprednih tehnologij za spodbujanje učenja (TEL: technology enhanced learning) omogočal hiter, učinkovit in posamezniku prilagojen razvoj kompetenc na področju projektnega managementa, inovativnosti in trajnostne izdelave.

Ključni cilji

Namen projekta TARGET podpirajo sledeči specifični cilji: a) oblikovanje konceptualnega okvira, ki predstavlja osnovno izhodišče za nadaljnje raziskovalno-razvojne aktivnosti; b) razvoj modela znanja, ki bo opredelil povezanost med posameznimi zgodbami, koncepti in kompetencami; c) opredelitev TARGET učnega procesa, ki ga bo podpirala TARGET platforma; d) razvoj TARGET platforme; e) oblikovanje pedagoških agentov, ki bodo vključeni v učne scenarije in bodo prevzeli vlogo neigranih karakterjev ter umetnih mentorjev, ki bodo v podporo učnemu procesu; f) oblikovanje TARGET skupnosti, g) integracija z obstoječimi praksami managementa človeških virov; h) opredelitev in implementacija evalvacijskih metod za ugotavljanje razvoja kompetenc.

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

Od 1.1. 2009 do 31. 7. 2012 (42 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

9.405.868,00 €

Kontakt na IRI UL

Gregor Cerinšek