Privlačna, sprejemljiva in dostopna celovita obnova stavb, osredotočena na uporabnike in dokazljive obratovalne parametre (TripleA-reno)

Attractive, Acceptable and Affordable deep Renovation by a consumers orientated and performance evidence based approach (TripleA-reno)

Razpis: H2020-EE-2017-CSA-PPI, Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings

Izziv

Projekt TripleA-reno se osredotoča na sledeče ovire v povezavi s celovito obnovo stavb:

  1. Trg obnove je voden predvsem s strani ponudbe in od zgoraj navzdol (top-down). Tako obstaja razkorak med obstoječimi izdelki in kombinacijami storitev ter zahtevami končnih uporabnikov.
  2. Nimamo celovitega pregleda nad obratovalnimi parametri v praksi (na primer glede energije, kakovosti notranjega okolja, zdravja in dobrega počutja); hkrati ne obstaja sistem nadzora kakovosti v povezavi s procesom obnove.
  3. Podatki o dejanskih obratovalnih parametrih in lastnosti stavbe po obnovi – na primer glede energije, kakovosti notranjega okolja in zdravja – so pomanjkljivi.

Namen projekta

Ključni namen projekta je povečati sprejemljivost, spodbuditi zanimanje in odločitve za celovito in skoraj nič energijsko obnovo stavb, ki bo privlačna za kupce in končne uporabnike. Vse to na podlagi jasnih, nedvoumnih in smiselnih informacij in s pomočjo realnih, v praksi dokazljivih obratovalnih parametrov glede energije, kakovosti notranjega okolja in zdravja – ter dodatno spodbujeno s pomočjo na uporabnika osredotočenih poslovnih modelov. V TripleA-reno bodo razvili odprto in k uporabniku usmerjeno ter po načelih poigritve (gamified) zasnovano platformo za namene validacije in gradnje skupnosti.

Ključni cilji

  1. Razvoj in implementacija novih, na kupce in končne uporabnike osredotočenih poslovnih modelov, ki vključujejo realne obratovalne parametre za spodbujanje in podporo pri odločitvah.
  2. Izboljšanje izvedbenih parametrov celovite obnove z boljšim nadzorom kakovosti – tudi s pomočjo izobraževanj in strokovnega učenja.
  3. Omogočiti dostop in posredovati končnim uporabnikom privlačne, razumljive in personalizirane informacije o realiziranih obratovalnih parametrih po končanem procesu celovite obnove.
  4. Prikazati prednosti, koristi in realizirane dokazljive rešitve v TripleA-reno na demonstracijskih primerih.
  5. Razširiti rezultate in dobre prakse v širšem evropskem prostoru s pomočjo TripleA-reno interesnih skupin (krovnih partnerskih organizacij).

TripleA-reno, H2020, Horizon 2020, Obzorje 2020, project, renovation, buildings, user-centred

Projektni konzorcij

Novičnik

Trajanje projekta

  • 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

  • 1.999.968,00 €

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL

 


Naslovna fotografija: Kateřina Kaprová