Na poti do nove generacije k uporabnikom usmerjenega energetskega ocenjevanja in certificiranja s podporo EPB Centra (U-CERT)

Towards a new generation of user-centred Energy Performance Assessment and Certification; facilitated and empowered by the EPB Center (U-CERT)

Razpis: LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020 – Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification

Izziv

Postopki ocenjevanja in energetskega certificiranja morajo postati zanesljivejši, uporabniku prijaznejši, stroškovno učinkoviti, kakovostni, primerljivi in v skladu z EU zakonodajo. S tem se bo lahko vzpostavilo zaupanje trga in spodbudilo naložbe v energetsko učinkovitost stavb. Certificiranje mora vključevati razsežnosti pametnih stavb (Indikator pripravljenosti na pametne sisteme – SRI).

Namen projekta

Ključni namen projekta U-CERT je uvedba nove generacije shem certificiranja energetske učinkovitosti, ki bo stavbe vrednotila na celosten in stroškovno učinkovit način.

Projekt U-CERT bo:

 • podpiral preplet kakovosti in zanesljivosti z uporabo standardov EPB, razvitih v okviru mandata M/480;
 • spodbujal razvoj in uporabo celostnih inovativnih rešitev, osredotočenih na uporabnike, vključno s pripravljenostjo na pametne sisteme (SRI);
 • spodbujali in podpiral končne uporabnike pri odločanju (npr. k celoviti prenovi), k bolj smiselnemu nakupu ter okrepil zaupanje z jasnimi koristmi in vpogledom v dodano vrednost stavb z uporabo energetskih izkaznic.

V projektu U-CERT bodo projektni partnerji oblikovali potrebno podporo za izvajanje EU Direktive o energetski učinkovitosti stavb (EPBD). Ključno pri projektu je vključevanje vidikov uporabnikov in ustvarjanje enakih pogojev za izmenjavo izkušenj pri izvajanju certificiranja energetske učinkovitosti stavb, in to za vse vključene deležnike. Projektne aktivnosti bo podpiral tudi Center EPB (Service center for information and technical support on the new set of EPB standards).

V skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti stavb so vse države EU vzpostavile neodvisne sisteme energetskega certificiranje stavb, vključno z neodvisni mehanizmi nadzora in preverjanja. Energetske izkaznice (EI) so eden najpomembnejših virov informacij o energetski učinkovitosti evropskega stavbnega fonda. Kljub temu moramo za uspešno uvajanje EI kot učinkovitega orodja za podporo revidirane Direktive o energetski učinkovitosti stavb (t.i. EPBD2) nasloviti več obstoječih ovir.

 • Ena izmed glavnih ovir je razumevanje in sprejemanje EI s strani uporabnikov, ki je pogosto omejeno. To vpliva na razumevanje zanesljivosti, pomanjkanje verodostojnosti in tudi stroškovne učinkovitosti energetskih izkaznic. Vloga IRI UL v projektu je ravno podpora pri razumevanju ljudi, ki energetske izkaznice uporabljajo, v raziskovalni proces bomo zato vključili tudi etnografske pristope.
 • Druga ovira je, da nekatere izvedbe sistemov certificiranja in ocenjevanja niso v celoti skladne z zakonodajo EU, kar pa je nujno za vzpostavljanje zaupanja na trgu in spodbujanje naložb ter podporo pri odločanju, tako o novih energetsko učinkovitih stavbah kot o celoviti prenovi.
 • Poleg tega EI pogosto ne uspejo verodostojno ovrednotiti vpliva inovativnih tehničnih rešitev na energetsko učinkovitosti stavb, s čemer se odvrača in omejuje drznejše rešitve, ki pa bi lahko pomembno vplivale na trg.

Ključni cilji

 • Spodbujanje soustvarjanja in uvajanje nove generacije sistemov energetskega certificiranja stavb.
 • Izboljšanje novih sistemov certificiranja s pomočjo celostnega in k uporabnikom usmerjenega pristopa, da bodo energetske izkaznice bolj praktične, zanesljive in razumljive.
 • Krepitev dostopnosti novih shem certificiranja širokemu krogu uporabnikov in deležnikov preko storitev EPB centra.
 • Zagotavljanje dokazov o uporabnosti in koristnosti razvitih shem s testiranjem U-CERT pristopa na izbranih primerih.
 • Spodbujati prizadevanja po celotni EU z motiviranjem in aktiviranjem evropskih interesnih skupin in nacionalnih organov za certificiranje in standardizacijo.

Novičniki: 

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

 • 1.9. 2019 – 31. 8. 2022 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

 •  1 999 423,75 €

Spletna stran projekta in U-CERT na družbenih omrežjih:

Povezane vsebine

Kontakt na IRI UL