15 Nov 2014

Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education

Pri založbi Springer je izšla monografija »Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education«, ki so jo uredili dr. Ellen Karoline Henriksen (UiO), dr.  Justin Dillon (King’s College London), in dr. Jim Ryder (Leeds University).  Sodelavci IRI UL so v sklopu projekta IRIS prispevali članek »Choice Patterns of PhD Students: Why Should I Pursue a PhD?«.

Knjiga je pomembna tako za raziskovalce pedagoge, snovalce politik in zagotovo tudi za (bodoče) študente, ki kolebajo pri izbiri študija na področju naravoslovja, matematike in tehnike (STEM – sceince, technology, engineering, mathematics).

Vsebina je plod večletnih raziskav na evropskem projektu IRIS (Interests & Recruitment in Science: Factors influencing recruitment, retention and gender equity in science, technology and mathematics higher education), kjer je kot eden izmed partnerjev sodeloval tudi Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani. Ostali partnerji prihajajo iz Univerze v Oslu (koordinator projekta), Univerze v Kobenhagenu, King’s College London, Leeds University ter Observa Italy. Raziskovalni projekt je bil so-financiran iz 7. Okvirnega programa EU.

Projektu so se pridružili tudi raziskovalci iz drugih držav in celin. V svojem članku so tako kolegi iz Avstralije osvetlili tematiko upadanja zanimanja za študij naravoslovja in tehnike v Avstraliji ter analizirali možne vzroke.

V Sloveniji  smo poleg dodiplomskih študentov raziskovali tudi zanimanje doktorskih študentov  naravoslovja in tehnike. Zanimalo nas je, zakaj so se odločili za študij, kako so zadovoljni z njim in kakšni so njihovi načrti in pomisleki za prihodnost. V članku »Choice Patterns of PhD Students: Why Should I Pursue a PhD?« raziskujemo tudi, če sploh želijo nadaljevati in graditi znanstveno kariero na področju naravoslovja in tehnike.

Vsebina celotne monografije

Kateri so odločilni dejavniki, ki vplivajo na izbor študija pri mladih na področju naravoslovja in tehnike ter na njihovo izbiro za nadaljevanje znanstvene kariere na omenjenem področju?; Spoznali boste posebne strategije za izboljšanje zaposlovanja in zadržanja študentov na naravoslovno-tehniških fakultetah ter orodja, ki lahko pomagajo študentom pri izbiri študija.

IRIS logoPri analizi podatkov so upoštevana tudi teoretična izhodišča in izsledki že opravljenih analiz s področja izobraževanja, feminističnih študij in študij enakosti med spoloma, ter študij mladinskih kultur in gradnje identitete ter modelov izbire izobraževanja, saj je precejšen poudarek v raziskavi namenjen razlikam med spoloma pri odločitvah za študij naravoslovja in tehnike. Dekleta so namreč še vedno manjšini (z izjemo matematike (v Sloveniji) in biologije, veterine ter medicine( v Evropski uniji)).

V gradivo so torej vključene ustrezne raziskave s področja izbire študija naravoslovnih in tehničnih ved, prav tako pa so vključeni tudi povzetki empiričnih analiz iz 5 evropskih držav (Danske, Italije, Norveške, Slovenije in Velike Britanije), ki smo jih opravili v okviru EU projekta IRIS.

Pripravili smo tudi posebne strategije za snovalce politik, ki lahko pomagajo k izboljšanju sodelovanja in večje uravnoteženosti spolov na področju NiT.

Povezava na celotno knjigo in posamezne članke

Spletna stran projekta IRIS: Projekt IRIS