06 Nov 2019

Univerze in gospodarstvo s sodelovanjem do trajnostnih rešitev

V Bruslju sta konec oktobra potekala dva dogodka o sodelovanju med univerzami in gospodarstvom. Sodelavca IRI UL sta sodelovala na delavnicah in predstavila, na kakšen način so visokošolski učitelji in predstavniki industrije ter podjetij sodelovali v problemsko naravnanem učnem procesu v projektu PEOPLE, ki se je z oktobrom po treh letih tudi uradno zaključil.

V kongresnem centru Square je 24. in 25. oktobra 2019 potekal 8. evropski forum univerz in podjetij (European University Business Forum). Forum je v razpravi o vlogi sodelovanja med univerzami in podjetji za inovacije in trajnostni razvoj združil približno 400 oblikovalcev politik, predstavnikov visokega šolstva in gospodarstva. V uvodnem nagovoru sta udeležence pozdravila Tibor Navracsics, Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, ter Sabine Verheyen, članica Evropskega parlamenta, kot osrednja govorca pa sta nastopila Matías Rodríguez Inciarte, predsednik Univerz Santander, in Borhene Chakroun, direktor Unescove divizije za politike in sisteme za vseživljenjsko učenje.

8. Forum univerz in podjetij, 24, oktober 2019, Bruselj

Sodelavca IRI UL, Gregor Cerinšek in dr. Sara Arko, sta predstavila izkušnje in izsledke projekta PEOPLE (Erasmus+, Koalicije znanja). Na dobro obiskani tematski delavnici so udeleženci govorili o učnih pristopih, ki študentom in študentkam omogočajo pridobivanje pravega razmerja med znanjem, spretnostmi in kompetencami. Raziskave kažejo, da kratkoročne politike zaposlovanja morda res zmanjšujejo nezaposlenost med mladimi, kljub temu pa ne naslavljajo neskladja med veščinami, ki jih mladi pridobijo med študijem, in veščinami, ki jih potrebujejo delovnem mestu. Ker se narava dela nenehno spreminja, je vedno več potreb po kadrih, ki imajo tudi širok nabor prenosljivih veščin, kot so denimo timsko delo, medkulturno razumevanje, ali kreativno razmišljanje. Poleg tega so med zaposlovalci vse bolj cenjeni interdisciplinarni profili, ki pa jih je na trgu dela še vedno premalo.

V projektu PEOPLE je deset evropskih partnerjev, poleg koordinatorja IRI UL še štiri visokošolske institucije, štiri podjetja in ena mestna uprava, naslavljalo prav ta izziv: kako študentom družboslovja in humanistike omogočiti pridobivanje kompetenc, ki bodo okrepile njihove možnosti za zaposlovanje v gospodarstvu in industriji. Preko tesnega sodelovanja med univerzami in industrijskimi partnerji ter problemsko in projektno naravnanega učnega procesa so se študentje med drugim urili v timskem raziskovalnem delu, komunikaciji v interdisciplinarnih projektnih skupinah in »prevajanju« med akademskim in podjetniškim okoljem.

Tematsko srečanje Koalicij znanja o sodelovanju med univerzami in gospodarstvom, 23. oktober 2019, Bruselj

Približno 150 predstavnikov projektov, ki jih sofinancira EU v programu Erasmus+, Koalicije znanja, pa se je na Tematskem srečanju o sodelovanju med univerzami in gospodarstvom sestalo že dan pred evropskim forumom. Srečanje sta organizirala Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (DG EAC) in Agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). V sklopu sočasnih delavnic so se udeleženci osredotočili na posamezne tematske sklope, od kmetijstva, zaposljivosti, do novih učnih pristopov, vodja projekta PEOPLE, Gregor Cerinšek, pa je moderiral delavnico o trajnostnem gospodarstvu in okolju. Srečanje je dobra priložnost za povezovanje z drugimi projekti v okviru Koalicij znanja, prenos dobrih praks, pa tudi izmenjavo povsem praktičnih izkušenj, denimo glede vodenja projektov.