Razpis: Erasmus+, Knowledge Alliances 2020

Izziv

Evropski urbani ekosistemi so pod pritiskom in se soočajo z vrsto izzivov. Visokošolske ustanove imajo velik potencial, da sodelujejo pri reševanju teh vprašanj, spodbujajo dialog med regionalnimi deležniki ter pripravijo skupne ukrepe za ustvarjanje bolj pametnih in trajnostnih mest. Urbane izzive lahko uspešno naslavljamo le s celostnim pristopom, za kar so potrebna tesna partnerstva med lokalnimi prebivalci, civilno družbo, gospodarstvom in različnimi ravnmi upravljanja. Pri tem lahko visokošolske institucije prevzamejo pomembno vlogo pri povezovanju različnih akterjev in vodenju sprememb v urbanih okoljih.

Namen

Namen projekta UCAMP je opolnomočiti visokošolske zavode in druge urbane akterje, da se bolje spoprimejo z urbanimi izzivi – z ustvarjanjem in aktivnim vključevanjem urbanih skupnosti v prakso, razvojem in izvajanjem multidisciplinarnih učnih programov za študente, mlade raziskovalce in odrasle, vključene v programe vseživljenjskega učenja. Projekt poteka v sedmih evropskih mestih, razvrščenih v tri temeljna področja urbanih izzivov: krožno gospodarstvo – ravnanje z odpadki, urbana biotska raznovrstnost in trajnostne skupnosti.

Pristop:

Projekt UCAMP vključuje naslednje aktivnosti, s katerimi želi prispevati k reševanju urbanih izzivov:

  1. aktivno naslavljanje urbanih izzivov z raziskovalnim delom in aktivnim vključevanjem lokalnih skupnosti;
  2. razvoj in izvajanje »bootcampov« na temo urbanih izzivov in inovacijskih taborov;
  3. priprava in diseminacija uporabnih orodij in virov, ki bodo v pomoč tudi drugim visokošolskim ustanovam ali mestnim skupnostim v Evropi.

Projektni konzorcij

Trajanje:

  • 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 (36 mesecev)

 Skupni upravičeni stroški:

  • € 999.941,00

Spletna stran projekta:

Sledite projektu UCAMP na družbenih omrežjih:

Kontakt na IRI UL: