27 Mar 2018

Z energetskim knjigovodstvom do energetske učinkovitosti

Energetska strategija je pomemben del strategije trajnostnega razvoja Univerze v Ljubljani (UL), v okviru katere je v energetski informacijski sistem (EIS) vključenih 26 članic univerze in rektorat, skupno kar 48 stavb. Energetsko knjigovodstvo je del tega sistema ter omogoča vpisovanje in spremljanje podatkov o porabi energije, moči, o stroških in dajatvah za energente. Analize podatkov iz energetskega knjigovodstva in sprotnih meritev so osnova tako za načrtovanje, izvajanje in spremljanje aktivnosti, povezanih z varčevanjem z energijo ter doseganjem ciljev, kot tudi za optimizacijo delovanja opreme.

Osvežitvenega tečaja uporabe energetskega knjigovodstva se je 23. marca 2018 udeležilo osebje devetih članic UL. Uvodoma so sodelavci IRI UL predstavili namen izobraževanja, pomen upravljanja z energijo ter zagotavljanja zdravega notranjega okolja, osnovne značilnosti in vlogo sistema, v nadaljevanju tečaja pa so udeleženci v računalniški učilnici preizkušali funkcionalnosti progama na nekaterih konkretnih primerih članic UL, v katerih so zaposleni.

Uporabniki sistema, to je v največji meri tehnično osebje članic UL, lahko s pomočjo energetskega knjigovodstva med drugim spremljajo mesečno porabo energije in stroškov po energentih, podatke primerjajo s porabo v preteklih letih in med posameznimi stavbami ali poročajo o prihrankih. Sistem omogoča tudi analize energetskih tokov v stavbah in spremljanje izpustov toplogrednih plinov. Uporabniki lahko z orodji sistema identificirajo nepričakovano povečano porabo energije in na podlagi teh podatkov načrtujejo ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbi.

V sklepnem delu tečaja so udeleženci sodelovali v skupinski diskusiji o upravljanju z energijo v stavbah Univerze v Ljubljani. IRI UL trenutno sodeluje v dveh mednarodnih projektih o energetski učinkovitosti stavb, MOBISTYLE (Obzorje 2020) in PEOPLE (Erasmus+), posamezne univerzitetne stavbe pa so v oba projekta vključene kot študije primerov. V obeh interdisciplinarnih projektih se raziskovalci in študenti posvečajo tehnološkim rešitvam, ki prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa javnih stavb, predvsem pa raziskujejo izkušnje uporabnikov teh stavb, analizirajo razmerja med tehnologijami in ljudmi ter iščejo nove načine za (pre)oblikovanje rešitev, povezanih z zadovoljstvom uporabnikov in uporabo tehnologij. Udeleženci tečaja, ki se z energetskimi sistemi stavb Univerze v Ljubljani srečujejo najbolj neposredno, so v diskusiji z raziskovalci obeh projektov delili svoje izkušnje pri upravljanju stavb in opisali lastne izzive pri energetskem upravljanju.