28 Avg 2018

Zmanjševanje okoljskega odtisa šol z aplikacijo EduFootprint

Zaradi uporabe fosilnih goriv se je v zadnjem stoletju sicer zvišal življenjski standard večine svetovnega prebivalstva, a posledično so podnebne spremembe zatemnile prihodnost. Jasno postaja, da moramo izpuste toplogrednih plinov nujno zmanjšati. Ogljikov dioksid (CO2) je pokazatelj več toplogrednih plinov (metana, F-plinov, dušikovega oksida – imenujemo jih ekvivalenti CO2). Okoli 90 odstotkov izpustov CO2, ki jih zagrešimo ljudje s svojimi dejavnostmi, nastane zaradi fosilnih goriv, preostanek pa je posledica poljedelstva in industrije. V povprečju vsak prebivalec EU letno proizvede približno 9 ton CO2.

Cilj projekta EduFootprint (28-mesečni modularni projekt Interreg MED, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj) je izboljšati kompetence lastnikov in upravljavcev javnih stavb, predvsem izobraževalnih ustanov, za učinkovitejšo rabo energije, s čimer bodo zmanjšali okoljski odtis teh stavb. V projekt je vključenih 53 objektov: vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter univerzitetnih stavb.

Stavbam v projektu namenjajo pozornost, ker v njih ljudje preživimo 90 odstotkov časa. Zato nam morajo zagotoviti kakovostno bivalno okolje, hkrati pa morajo biti zasnovane tako, da je čim manjši njihov okoljski odtis. V primeru šole je ta odtis najprej povezan z gradnjo, v operativni fazi pa je vpliv na okolje odvisen od rabe energije, mobilnosti in drugih dejavnosti, vključno s prehrano. Stavbe porabijo približno 40 odstotkov energije v EU in so odgovorne za tretjino emisij črnega ogljika. Energetska učinkovitost pomeni, da storimo več z manj porabe: energetsko učinkovita stavba porabi manj energije in povzroča manjši okoljski odtis.

Za primerjavo učinkovitosti šolskih stavb lahko izračunamo porabo energije na kvadratni meter površine stavbe ali v sorazmerju s številom učencev, okoljski odtis šole pa lahko določimo glede na  porabo energije in dejavnike izpustov, kot je količina CO2 v kilogramih. V projektu EduFootprint so razvili model Edu-točk, ki pomenijo izviren način za določanje celovite ocene vpliva šole na okolje. Pri izračunu upoštevamo parametre šolskih emisij CO2: toplotne energije, električne energije, prevoza potnikov in uporabe papirja. Šolske stavbe potem razvrstimo na lestvici od 0 Edu-točk (neuspešna šola, prekomeren vpliv na okolje ali previsoki izpusti CO2) do 100 Edu-točk (izjemno učinkovita šola).

Za boljše razumevanje vpliva stavb na okolje so v projektu razvili tudi aplikacijo za mobilne telefone EduFootprint. Ta aplikacija  s prikazom porabe energije in tem povezanimi emisijami CO2 pomaga šolskim skupnostim razumeti vpliv različnih dejavnikov na okoljski odtis izobraževalnega procesa. Aplikacija ima preprost in prijazen vmesnik, na katerem lahko uporabniki zlahka vidijo, kakšen je okoljski odtis šole in vidijo, koliko kilovatnih ur energije porabi stavba za ogrevanje ter sledijo še porabi kilovatnih ur električne energije in kopičenju kilogramov papirja. Vidijo lahko tudi, kakšen je okoljski vpliv vožnje z različnimi transportnimi sredstvi.

EduFootprint, smart phone app, Interreg MED, project, phone app, environmental footprint, calculate, schools, buildings, energy, CO2 emissions

Podatki iz sodelujočih šol omogočajo primerjavo energetske učinkovitosti, interaktivni del pa pomaga uporabnikom aplikacije spoznavati dejavnike, ki vplivajo na porabo energije in izpuste toplogrednih plinov. Edu-točke se izračunajo na podlagi normalizacije vsakega parametra (toplotne energije ali števila učencev), in sicer glede na najvišjo vrednost tega parametra iz vseh testnih šol. Skupna ocena Edu-točk za izbrano šolo je vsota točk posameznih parametrov z upoštevanjem njihovega vpliva. To uporabnikom pomaga razumeti, kateri so najpomembnejši parametri emisij CO2 in kje je smiselno najprej ukrepati. S premikanjem drsnika lahko potem preizkušajo vpliv posameznih dejavnikov in spremljajo spremembe v Edu-točkah: večje število točk pomeni manjšo porabo energije in manjši okoljski odtis stavbe.

Aplikacija EduFootprint je izdelana za uporabnike pametnih telefonov s sistemom Android in je tudi v slovenskem jeziku javno dostopna v trgovini Google Play  na naslovu https://play.google.com/store/apps/details?id=si.specto.edufootprint ali z iskalnim geslom edufootprint.