15 Dec 2015

Zrno zdravja

Članica strokovnega sveta IRI UL, gospa Marta Turk, je predsednica Zbornice osrednjeslovenske regije, ustanoviteljica Zavoda za razvoj ženskega in družinskega podjetništva META in tudi ena od vodilni oseb za promocijo zdravja na delovnem mestu. V nadaljevanju vam predstavljamo multimedijski portal Zrno zdravja, ki je nastal v okviru projekta Zrno zdravja.

Da bi delodajalcem in zaposlenim ponudili odgovore na vprašanja promocije zdravja na delovnem mestu in predstavili dobre izkušnje in priporočila, ki jih velja posnemati in uvesti v sodobno delovno okolje, je leta 2014 nastal multimedijski portal Zrno zdravja. Portal postaja ključno stičišče za ponudnike programov, za delodajalce in delojemalce ter prebivalce v najširšem pomenu. Poleg informiranja in izobraževanja portal omogoča organizacijam, da vzpostavijo lastno spletno mesto, kjer lahko upravljajo in objavljajo želene vsebine.

Zrno Zdravja aktivno spremlja sodobne trende s področja zdravja pri delu, skrbi za prenos dobrih praks iz tujine in jih vpeljuje v svojo promocijo zdravja na delovnem mestu.

Napreden portal s poglobljeno funkcijo informativnega izobraževanega stičišča (HUB) nudi možnost soustvarjanja vsebin vsem organizacijam znotraj EU, ki želijo prispevati k širjenju vsebin na temo promocije zdravja na delovnem mestu. Z vsebinami, ki jih prispeva tako uredništvo Zrna Zdravja kot ostale organizacije in posamezniki, se gradibogata baza znanja, ki predstavlja izkušnje posameznikov in uspešne prakse na področju zdravja na evropski in globalni ravni:

  • Bolj zdravi na delovnem mestu
  • Zrno zdravja brez meja
  • Partnerstvo za zdravje
  • ZZZS in promocija zdravja
  • E-izobraževanja

Poiščete lahko številne prispevke na temo, ki vas zanima:

  • Strokovno mnenje o promociji zdravja
  • Koristni nasveti za izvedbo gibalnih vaj
  • Pravilna prehrana
  • Varnost zaposlenih
  • Zdravi in zadovoljni zaposleni: promocija zdravja na delovnem mestu ipd.

Odprti moduli portala Zrno Zdravja omogočajo organizacijam, da vzpostavijo lastno interno mesto, kjer upravljajo in objavljajo želene vsebine. Enostavno upravljanje z vsebinami, napredna komunikacija med uporabniki in možnost kolaboracije ter vzpostavitev video, avdio ali hibridne konference so samo nekatere izmed naprednih funkcionalnosti portala Zrno Zdravja, ki zaposlenim v organizacijah ob uporabi portala omogočajo enostavno upravljanje in objavljanje vsebin.

Za konec si lahko ogledate in kar takoj preizkusite nekaj koristnih gibalnih vaj za vse, ki opravljate pretežno sedeče delo za računalnikom.