Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee
Modularni projekt Edufootprint (School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities) se izvaja v okviru razpisov Interreg Mediterranean – MED.

Projekt bo poteka pod koordinatorstvom »Province of Treviso«, poleg IRI UL, v projektu sodeluje še 7 projektnih in 9 pridruženih partnerjev. Projekt v skupni vrednosti 1,2 MiO € bo trajal 28 mesecev, s pričetkom 1.11.2016.

Ključni namen projekta je povečati sposobnost lastnikov in upravljavcev javnih stavb v smeri boljšega ravnanja z energijo; to bo mogoče doseči ne samo z upoštevanjem neposrednega vpliva energije v stavbah (raba) ampak tudi preko posrednih ukrepov (javnega naročanja in celovitega zavedanja ter obnašanja). Aktivnosti bodo usmerjene na testiranje in v prenos integrirane energetske strategije v šole preko pristopa LCA (Life Cycle Assessment – ocenjevanje življenjskega cikla). Pristop vključuje pregled in implementacijo energetsko učinkovitih praks sladno s SEAP (local Sustainable Energy Action Plans – lokalni akcijski načrti trajnostne energetike).

Ključni del projekta so transnacionalne aktivnosti, saj bo Edufootprint model testiran  v različnih državah MED. Inovativne rešitve, ki bodo vključevale lastnike oziroma avtoritete iz javnega ter privatnega sektorja in končnih uporabnikov pa bodo prenesene v sedem MED regij. Področja z manj izkušnjami bodo imela možnost izvajanja ukrepov, ki so že dobro preizkušeni in kjer že obstaja predhodno znanje različnih partnerjev. Model bo tudi testiran v državah, kjer obstajajo različne oblike javne vključenosti v stavbah.

Projektne aktivnosti bodo dale podporo stavbam v MED področju za znižanje rabe energije. Pristop upošteva šole in njihov celovit življenjski cikel, zagotavlja multiplikativni vpliv različnih aktivnosti in s tem trajnostno naravnan nizko-ogljičen način življenja prebivalcev. Dodatno pa še izobraževalno in kulturno rast ter promocijo eko-inovacijskih rešitev za različne deležnike v procesu izobraževanja (študente, njihove družine, učitelje, javne institucije ter dobavitelje energetskih storitev).

Predvideni so naslednji ključni rezultati:

  1. Inovativen model za ocenjevanje in upravljanje stavb, ki bo omogočal zniževanje ogljičnega odtisa v šolah,
  2. Izboljšanje kompetenc lastnikov stavb in upravljavcev za razvijanje in vpeljavo učinkovitih praks v javnih šolskih stavbah,
  3. Transnacionalna EduFootprint mreža šol za zagotavljanje prenosa modela v vseh deželah Mediterana.

Trajanje projekta: 1.11.2016 - 28.2. 2019

Kontakt: Slavko Dolinšek
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.