Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL) je raziskovalna in razvojna organizacija, ki aktivno sooblikuje, ustvarja in širi tehnološke ter družbene rešitve po meri ljudi in okolja. V skladu s svojim poslanstvom prepoznavamo potrebe gospodarstva, oblikujemo in vodimo mednarodne raziskovalno-razvojne projekte v okviru EU programov ter podpiramo implementacijo projektnih rezultatov v prakso. V sodelovanju z industrijo, nevladnimi organizacijami, državnimi institucijami in drugimi neakademskimi akterji ustvarjamo most med univerzitetnim znanjem in potrebami družbe ter okolja.

Naša paradigma temelji na aktivnem sodelovanju z lokalnimi deležniki in integraciji antropoloških raziskovalnih metod, pristopov in znanj. Poglobljeno razumevanje potreb različnih družbenih skupin nam omogoča razvijanje inovacij, ki prispevajo k pozitivnim družbenim spremembam.

Osredotočamo se na trajnostno proizvodnjo, shranjevanje in uporabo energije ter s svetovanjem in strategijami spodbujamo energetsko učinkovitost, vključevanje obnovljivih virov in vzpostavitev pametnih energetskih omrežij. S strokovnim pristopom na področju energetske in snovne učinkovitosti v grajenem okolju se aktivno soočamo s sodobnimi izzivi, pri čemer si prizadevamo za zmanjšanje emisij ter optimizacijo energetskih in materialnih tokov. Naš pristop k prenovi stavb temelji na konceptih vgrajene energije in energijske učinkovitosti delovanja stavb. V skladu z Evropsko industrijsko strategijo podpiramo prehod grajenega okolja in industrije k doseganju ciljev ogljične nevtralnosti do leta 2050.

Z zavezanostjo odgovornemu raziskovanju in inoviranju zagotavljamo standarde transparentnosti, etike in varnosti. Vključevanje različnih skupin ljudi v naše raziskovalno-razvojne dejavnosti prinaša raznolike perspektive, ki nam pomagajo bolje razumeti potencialne družbene in okoljske učinke našega dela. S tem želimo biti zgled odgovornega in etičnega delovanja, soustvarjati trajnostno družbo in spodbujati inovacije za zeleno prihodnost.