Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee

Projekt EURL3A – Razvoj zavezništva znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb


Projekt European Real Life Learning Lab Alliance (EURL3A) bo v mreži znanja, ki povezuje partnerje iz Češke (České vysoké učení technické v Praze in VUPS), Nizozemske (Hogeschool Zuyd in CHRI) in Slovenije (IRI UL in Metronik), v letu 2014 oblikoval Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb. Zavezništvo znanja predstavlja pomemben mehanizem za prenos in izmenjavo znanj med univerzitetnim okoljem ter industrijo. V zavezništvu znanja med seboj povezujemo različne znanstvenoraziskovalne discipline ter podjetja s ciljem reševanja kompleksnih interdisciplinarnih problemov, kot je celovita energetska obnova stavb. Ključni element zavezništva znanja je t.i. »učni laboratorij v realnem okolju (angl. Real Life Learning Lab)«, v okviru katerega študentje rešujejo konkretne predstavljene probleme industrije. Sodelovanje ni zgolj enosmerno, saj podjetja aktivno sodelujejo v učnem procesu ter s svojimi praktičnimi izkušnjami preverjajo izvedljivost in uporabnost posameznih predlaganih akademskih rešitev.      

Ključna razvojna področja v zavezništvu znanja

(1) Pravno-formalni okvirji in poslovni modeli (energetske storitve, javno-zasebna partnerstva, zakonodaja in regulatorni okvir, evropski strukturni skladi, subvencije itd.)
(2) Tehnično-tehnološke rešitve stavbnih sistemov (HVAC, varnostni sistemi, uporaba lokalno razpoložljivih obnovljivih virov in koriščenje odpadne toplote itd.)
(3) Vedenje uporabnikov in racionalna raba virov in energije (raziskovanje in vplivanje na vedenje, obstoječe prakse in rutine uporabnikov stavb v smeri večje energetske učinkovitosti ter izboljšanja kakovosti notranjega okolja)
(4) Sistemi za avtomatizacijo stavb (energetski informacijski sistemi, celoviti CNS-ji, napredne funkcionalnosti, ki vključujejo zdravstvene in bivanjske vidike, spremljanje in ravnanje z energijo itd.)
(5) Gradbeno-arhitekturne rešitve (statika, požarna varnost, varstvo kulturne dediščine, napredne rešitve itd.)

Končni cilj interdisciplinarnih ekip, sestavljenih iz univerzitetnih raziskovalcev in strokovnjakov iz podjetij, je oblikovati nabor konkretnih in v praksi preverjenih rešitev in ukrepov, takšnih, ki lahko prispevajo k zniževanju rabe energije in k zagotavljanju bolj kakovostnega in zdravega notranjega okolja. Kot primer rezultata v sklopu gradbeno-arhitekturnih rešitev lahko navedemo razviti model za celovito sanacijo ovoja zaščitenih stavb, ki upošteva kulturno-varstvene pogoje, notranje bivalno okolje in energetsko varčnost. Model je bil razvit na primeru pilotnega projekta stavbe rektorata Univerze v Ljubljani.

Pilotni projekt EU

eurl3a logoEURL3A je pilotni projekt Evropske unije za boljše sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi institucijami in podjetji – t.i. zavezništva znanja (Knowledge Alliances). Tovrstni projekti spodbujajo strukturirano sodelovanje med tremi sferami, ki temelji tudi na doseganju rezultatov preko sprememb v kurikulu in načrtih usposabljanja. EU znotraj teh projektov spodbuja nove načine in metode poučevanja, razvoj podjetniških veščin in mobilnost.

EURL3A se je začel januarja 2013 in bo trajal 18 mesecev. Največji poudarek projekta, ki je vreden pol milijona evrov, je intenzivno delo s študenti in podjetji za izboljšanje obstoječega kurikula. Projekt je bil izbran kot eden od med več kot sto prijavami.

defaultEURL3A_Shema_Knowledge_alliance_IRI_UL (.png 578KB)
pdfZaveznistvo_znanja (.pdf 4.7MB)

Spletna stran
Trajanje: 1.1.2013 - 30.6.2014
Kontakt: Gregor Cerinšek
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.