Čezmejno upravljanje energije iz spremenljivih proizvodnih in shranjevalnih enot, ki omogoča trgovanje na veleprodajnem trgu (CROSSBOW)

Cross border management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational wholesale market (CROSSBOW)

Razpis: Obzorje 2020 H2020-EU.3.3.4. – A single, smart European electricity grid

Izzivi

CROSSBOW je projekt, ki temelji na upravljalcih prenosnega elektroenergetskega omrežja z dvema med seboj povezanima strateškima ciljema:

  • Uspešno uvajanje sklopa tehnoloških rešitev na trgu v roku 24 mesecev po zaključku projekta, ki omogočajo povečanje skupne uporabe sredstev za spodbujanje čezmejnega upravljanja prenosnih omrežij s spremenljivimi obnovljivimi viri energije in enotami za shranjevanje, zmanjšanju operativnih stroškov omrežja in izboljšanje izkoristkov OVE in skladiščnih enot.
  • Pomemben vpliv na komercialno delovanje in inovacijske dejavnosti konzorcija z načrtovano donosnostjo naložbe za partnerje manj kot 36 mesecev po popolni uvedbi in trženju produktov in storitev CROSSBOW – in na splošno v evropskem sektorju ustvarjanje več kot 70.000 delovnih mest, dostop do kakovostnejših energetskih storitev 56.831.418 državljanov in podjetij, prihranek 3 MTov toplogrednih plinov in povečanje 10% deleža OVE (15,2 TWh).

Namen projekta

CROSSBOW bo predlagal deljeno uporabo virov za spodbujanje čezmejnega upravljanja spremenljivih obnovljivih virov energije in skladiščnih enot, kar bo omogočilo večjo penetracijo energije iz OVE, hkrati pa zmanjšalo stroške delovanja omrežja in izboljšalo ekonomske koristi OVE in skladiščnih enot.

Rezultati projekta bo v 18 mesecih ovrednotili eden od evropskih koordinatorjev za regionalno varnost in 8 sistemskih operaterjev v jugovzhodni Evropi, ki bodo združeni v 9 demo skupin, ki bodo potrdile vsakega od rezultatov projekta v vsaj treh različnih državah. S tem bo v več primerih prikazano kako se CROSSBOW spoprijema z regionalnimi izzivi, s katerimi se soočajo TSO-ji.

Ključni cilji

Uresničitev tega strateškega cilja bo vključevala štiri vidike, ki jih je obravnaval LCE-04-2017. Projekt bo pokazal različne tehnologije, ki bodo upravljavcem prenosnih omrežij povečale prožnost in robustnost omrežja:

  • Boljši nadzor čezmejnih prenosov energije.
  • Nove rešitve shranjevanja energije – distribuirane in centralizirane, ki ponujajo sistemske storitve za upravljanje virtualnih shranjevalnih elektrarn (ang. Virtual Storage Plants);
  • Boljša IKT in komunikacije – npr. boljša preglednost nad razmerami v omrežju, ki omogoča programe fleksibilne proizvodnje in aktivnega odjema.
  • Opredelitev transnacionalnega veleprodajnega trga in predlogom za poštena in dolgoročno vzdržna nadomestila za OVE, ki bi se financirala skozi nove poslovne modele, ki podpirajo sodelovanje novih udeležencev – npr. agregatorjev – in zmanjšanje stroškov.

Projektni partnerji:

Trajanje projekta

  • 01.11. 2017 – 31. 10. 2021

Stroški projekta

  • EUR 22.048.479,00 (Prispevek EU: 17.287.743,00)

Spletna stran projekta

CROSSBOW zloženka