09 Feb 2018

IRI UL in projekt PEOPLE se predstavita na mednarodnem srečanju koalicij znanja

Od 31. januarja do 1. februarja 2018 je v Bruslju potekalo tematsko srečanje projektov v Erasmus+ shemi Koalicije znanja. Na srečanju so bili prisotni koordinatorji ter industrijski partnerji vseh projektov, ki so bili za sofinanciranje izbrani med letoma 2014 in 2017.

Koalicije znanja so mednarodni projekti, v katerih sodelujejo visokošolske ustanove in partnerji iz gospodarstva, njihov cilj pa je krepitev inovacijskih zmogljivosti in modernizacija evropskega visokošolskega izobraževanja. Osrednja tema tokratnega srečanja je bila povezovanje med univerzitetnim in podjetniškim okoljem. Udeleženci so delili svoje izkušnje in dobre prakse, izpostavili ključne izzive, s katerimi se srečujejo pri projektih, in skupaj s predstavniki Evropske komisije razpravljali o smernicah prihodnjega razvoja.

Predstavnika projekta PEOPLE sta poseben poudarek namenila interdisciplinarnim študentskim projektom kot modelu za spodbujanje povezovanja in kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter industrijo. Udeležence srečanja sta navdušila s PEOPLE animacijo, ki na enostaven in učinkovit način predstavi bistvo projekta ter ključne cilje, ki jih želijo projektni partnerji doseči.