13 Nov 2017

Izvajanje pakta integritete pod okriljem Transparency International Slovenia

IRI UL sodeluje v pilotnem projektu uvajanja pakta integritete za zmanjšanje korupcijskih tveganj pri porabi EU sredstev, v katerem pokriva področje energetske varčnosti. Predstavnik IRI UL opravlja funkcijo neodvisnega opazovalca v postopkih javnega naročanja pri projektu “Energetska prenova bolnišnic”, ki ga izvaja Ministrstvo za zdravje.

Evropska komisarka za regionalno politiko Corina Cretu, je marca 2015 v Berlinu uradno predstavila skupni projekt z nevladno organizacijo Transparency International, prek katerega si s pomočjo paktov integritete prizadevata izboljšati izvajanje javnih naročil. Evropska komisija je s tem dejanjem napovedala uvedbo paktov integritete za določene projekte, ki so financirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Povod za takšno odločitev Evropske komisije so korupcijska tveganja pri porabi EU sredstev.

V Sloveniji poteka pilotna implementacija omenjenega projekta na področju energetske obnove bolnišnic, zato je prvi pakt integritete v Sloveniji sklenjen med Transparency International Slovenia (neodvisni opazovalec) in Ministrstvom za zdravje (naročnik oz. javni partner). V pakt integritete bodo pozvani tudi uporabniki (bolnišnice) in ponudniki v postopkih javnega naročanja v okviru energetske obnove bolnišnic, s čimer bi dokazali visoko stopnjo ozaveščenosti in pripravljenosti do poštenih poslovnih praks, kljub temu, da v Sloveniji ta zahteva še ni zakonsko določena.

Več o projektu Pakti integritete si preberite na tej povezavi, kjer je tudi splošni javnosti omogočen dostop do razkritih podatkov o poteku javnega naročila. Ravno vloga javnosti predstavlja dodano vrednost mehanizma paktov integritete v postopku nadziranja izvedbe javnih naročil.