27 Jun 2022

Kako v Estoniji z lesenimi paneli obnavljajo večstanovanjske stavbe

V projektu Drive0 se ukvarjamo s kroženjem snovi pri obnovah stavb, ki morajo biti kar se da hitre. Cilj EU je, da bi v naslednjih 30 letih obnovili večino stavb. Nedavno je bil predstavnik IRI UL na delovnem srečanju partnerjev v Talinu, natančneje na njihovi tehnični univerzi TalTech.

Med drugim smo obiskali partnersko podjetje Timbeco, ki proizvaja lesene stavbe predvsem za nordijski in japonski trg ter lesene panele za hitro energetsko obnovo. Precejšen del proizvodnje je sicer avtomatiziran, kljub temu pa je še vedno potrebnega veliko fizičnega dela.

Zelo zanimiv je bil obisk demo stavbe Drive 0 v kraju Saue, kjer je obnova sicer že zaključena. Stavba je bila obnovljena z lesenimi montažnimi paneli. S podobno tematiko industrializacije se srečujemo tudi v projektu INFINITE, le da gremo tam še korak naprej, saj prezračevanje, zelene stene, sončne elektrarne in solarne toplotne sisteme vključimo že v same panele. Ogledali smo si tudi demo preteklega projekta o modularni obnovi, v katerem so prenovili študentski dom.

V vsakem od 7 demo primerov projekta Drive0 se osredotočamo na druge specifike. Tako v Sloveniji delamo na rešitvah za družinske hiše, ki predstavljajo veliko večino stanovanjskega fonda. Specifike trga obnov v Sloveniji preučujemo v projektu re-MODULEES. Kroženje snovi naslavljamo na različne načine – od sistemov, kjer je pomembno njihovo snovanje, da jih lahko po koncu življenjske dobe razgradimo (t.i. »design for disassembly”), pa vse do komponent materialov/snovi, ki so zasnovane tako, da jih lahko ponovno uporabimo.