26 Feb 2020

Luče orjejo ledino – prva energetska skupnost v Sloveniji

V vasi Luče, središču istoimenske občine v slikoviti Zgornji Savinjski dolini, nastaja prva slovenska energetska skupnost. Z uvajanjem inovativnih tehničnih rešitev na električnem omrežju in integracijo obnovljivih virov električne energije in s preizkušanjem sistemskih sprememb v projektu Compile vzpostavljajo pilotni primer integracije lokalnih in samooskrbnih energetskih skupnosti v elektroenergetsko omrežje. Projekt poteka v sklopu programa Evropske unije Obzorje 2020, koordinira ga Laboratorij za energetske strategije (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani), s petimi pilotnimi lokacijami v Evropi pa projekt v partnerstvo povezuje raziskovalne organizacije, sistemske operaterje, tržne akterje in uporabnike.

V četrtek, 20. februarja 2020, je v Lučah potekala projektna delavnica, ki jo je ob podpori projekta Compile gostila Občina Luče. Poleg projektnega koordinatorja so se delavnice udeležili župan, g. Ciril Rosc, predstavnik lokalne skupnosti, predstavniki podjetij Petrol in Elektro Celje ter IRI UL, ki v projektu sodeluje kot povezani partner. Osrednji cilj projekta je vzpostavitev lokalnih energetskih sistemov, ki bodo s pomočjo novih energetskih skupnosti, omogočili nadaljnjo integracijo obnovljivih virov energije v omejenih omrežjih in pospešili prehod centralno zastavljenega energetskega omrežja s pasivnimi odjemalci v prožno in aktivno omrežje. Samooskrbne energetske skupnosti, ki temeljijo na obnovljivih virih energije, so ena od pomembnih strategij, ki imajo pozitivne okoljske in družbene učinke in s katerimi lahko povečujemo samozadostnost, zanesljivost in varnost oskrbe z električno energijo.

V Lučah so doslej uspešno namestili in priključili devet sončnih elektrarn na stanovanjskih hišah, hišne baterije in večjo sistemsko baterijo, v nadaljevanju projekta pa načrtujejo tudi namestitev javne in hišnih električnih polnilnic. Uvajanje pilotne samooskrbne energetske skupnosti predstavlja tudi svojevrsten izziv na področju integracije v obstoječe omrežje in prilagajanja zakonodaje novim oblikam aktivnih uporabnikov, t. i. prosumerjev, ki niso več zgolj odjemalci električne energije, kot tudi rešitvam za shranjevanje energije in drugim tehnološkim inovacijam.

Poleg tehničnih rešitev, ki omogočajo nastajanje energetskih otokov, pa ima pomembno vlogo tudi družbena – skupnostna – plat samooskrbnih skupnosti. Na kakšen način se organizira, kakšne so dobre prakse povezovalnih ukrepov in kako lahko pozitivno vpliva na širšo lokalno skupnost so le nekatera izmed vprašanj, ki bodo spodbudila uvajanje takšnih skupnosti v bodoče. Ker so Luče eden izmed primerov dobrih evropskih praks in prva takšna nastajajoča skupnost v Sloveniji, bodo pomembno vlogo odigrale tudi v projektu NGR2peers, ki je bil letos januarja odobren v programu Obzorje 2020. Predstavnica IRI UL, dr. Sara Arko, je na delavnici v Lučah predstavila ključni namen in cilje projekta, v katerem IRI UL sodeluje kot partnerska organizacija. Projekt bo z izrazito interdisciplinarnim pristopom, ki v proces razvoja tehnoloških rešitev vpeljuje antropološke raziskovalne metode, spodbujal nastajanje novih generacij energetskih skupnosti. Med devetimi demonstracijskimi lokacijami izstopajo ravno slovenske Luče, ki bodo kot izhodiščni etnografski primer podlaga za nadaljnje raziskovalno-inovacijske aktivnosti projekta.

Tovrstne pilotne aktivnosti na področju inovativnih energetskih rešitev in prilagajanju energetskih sistemov so pomemben korak k razogljičenju družbe in zanesljivi oskrbi z električno energijo. Pri tem pa sta ključnega pomena podpora lokalne skupnosti in tesno sodelovanje med vsemi ključnimi deležniki.