Motiviranje končnih uporabnikov za spreminjanje njihovih navad na osnovi sestavljenih IKT informacij o rabi energije, kakovosti notranjega okolja, zdravja in načina življenja (MOBISTYLE)

Motivating end-users behavioral change by combined  ICT based modular Information on energy use, indoor environment, health and lifestyle (MOBISTYLE)

Razpis: (H2020-EE07-2016-IA, Behavioural change toward energy efficiency through ICT)

Izziv

Nova spoznanja kažejo, da energija in okolje sama po sebi nista dovolj privlačni spodbudi za spreminjanje uporabniških navad. Mnogo bolj koristne so sestavljene in personificirane informacije glede rabe energije in obnašanja uporabnikov, ki vsebujejo tudi informacije o dejanski kakovosti notranjega okolja, osebnem počutju in zdravju. Z vključevanjem teh bolj privlačnih informacij lažje vzbudimo interes uporabnikov. Še bolj pomembno pa je, da na ta način trajno spreminjamo njihove navade. Dandanes je na voljo veliko podatkov, ki jih lahko dobimo iz različne opreme in senzorjev (na primer, mobilni telefoni, pametni merilniki, pametni vtikači in naprave, inteligentni nadzorni sistemi in stavbna avtomatizacija). Toda vsi ti podatki običajno niso na voljo končnim uporabnikom energije v razumljivi obliki. Zato se projekt nanaša na to, kako izkoristiti vse možne prednosti IKT rešitev in kako zagotoviti ali povečati njihovo stopnjo uporabnosti za končne uporabnike.

Namen projekta

Namen projekta je motivirati spremembe vedenja uporabnikov s širjenjem njihovega zavedanja. Tu gre predvsem za ozaveščanje preko uporabe privlačnih in uporabniku prilagojenih, proaktivnih z IKT podprtih storitvah, ki se nanašajo na rabo energije, kakovost notranjega okolja, zdravje ter način življenja. Dobro informirane končne uporabnike bomo z zavedanjem motivirali k bolj smotrnemu obnašanju glede uporabe energije in skrbi za zdravje.

Ključni cilji

  1. Na privlačen in uporabniku preprosto razumljiv način predstaviti razumljive informacije, ki se nanašajo na rabo energije in energetsko učinkovitost
  2. S prepletanjem spremljanja rabe energije, kakovosti notranjega okolja, vzorcev obnašanja in navad zagotoviti razumljive, posamezniku prilagojene informacije.
  3. Motivirati uporabnike za dolgoročno spreminjanje navad in obnašanja glede rabe energije – z uporabo kombiniranih, modularnih in poosebljenih informacij glede uporabe energije, zdravja in načina življenja.
  4. Spodbujati nove poslovne modele in aplikacije za bodoče razvojne iniciative.
  5. V praksi prikazati trajne spremembe obnašanja glede značilnega znižanja rabe energije v različnih demonstracijskih okoljih.

Projektni konzorcij

Novičnik:

Trajanje projekta

  • Od 1.10. 2016 do 31. 3. 2020 (42 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

  • 2.411.725,00 €

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL