08 Apr 2018

PEOPLE povezuje Evropo in Ameriko

Kako lahko vzpostavimo nova sodelovanja med Evropo in Ameriko ter povežemo akademske in neakademske svetove? To je bilo osrednje vprašanje okrogle mize o globalni prihodnosti aplikativne antropologije, ki so jo 4. aprila 2018 priredili v Filadelfiji na 78. konferenci Society for Applied Anthropology (SfAA). Na odmevnem dogodku so posebej izpostavili projekt PEOPLE (Erasmus +), ki ga vodi IRI UL. Z aplavzom je občinstvo nagradilo animacijo, s katero so v tem projektu ponazorili, kako lahko študentke in študente med študijem vključimo v raziskovalno-razvojno delo v industriji, da čim prej pridobijo koristne izkušnje in praktična znanja.

Dober obisk na okrogli mizi, ki so jo sicer priredili pozno popoldne, ko se je uradni program že zaključeval, so zagotovili ugledni gostje iz ZDA, in sicer dr. Edward Liebow, direktor osrednjega ameriškega antropološkega združenja AAA, dr. Lenora Bohren, profesorica na Državni univerzi v Koloradu in nekdanja predsednica združenja NAPA, dr. Laurie Krieger, Manoff Group, dr. Riall Nolan, profesor na Univerzi Purdue, in dr. Carla Guerron Montero, profesorica na Univerzi v Delawaru. Evropske barve so zastopali trije člani projekta PEOPLE, in sicer dr. Dan Podjed, dr. Sara Arko in dr. Tatiana Bajuk Senčar, poleg njih pa je bila med govorci z evropske strani še Meta Gorup, ki končuje doktorski študij na Univerzi v Gentu in z dr. Podjedom vodi Mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA).

Med debato, v katero se je občinstvo ves čas dejavno vključevalo, so sicer največ govorili o možnostih za čezatlantsko raziskovalno-razvojno sodelovanje. Kot so pojasnili prisotni, je platform za povezovanje razmeroma malo, zato je potrebno poiskati in po potrebi iznajti nove oblike sodelovanja. Prisotni so ob tem posebej pozdravil pobudo, da bi sodelovanje vzpostavili na enem od naslednjih mednarodnih simpozijev Why the World Needs Anthropologists, ki so tudi rezultat projekta PEOPLE. Prireditvi, nad katero bdi Mreža za aplikativno antropologijo EASA, bi se kot soorganizatorji tako pridružili AAA in druge stanovske organizacije s sedežem v ZDA, vključno s SfAA in NAPA.