Energetska obnova javnih stavb je pomembno strateško področje v okviru energetsko-podnebnega paketa EU (strategija 3×20). Pri obnovi pa se soočamo s prenekaterimi izzivi, kot so visoka poraba energije in s tem povezani stroški; spomeniška zaščita stavbne dediščine, ki narekuje nekatere omejitve pri posegih; dotrajani in neučinkoviti stavbni sistemi; pomanjkanje lastnih sredstev za izvedbo obnove in podobno. Zaradi kompleksnosti področja prenove stavb in različnih pristopov smo oblikovali zavezništvo znanja, kjer med seboj povezujemo različne znanstvenoraziskovalne discipline (arhitektura, gradbeništvo, strojništvo, ekonomija, elektrotehnika antropologija itd.) s ciljem reševanja kompleksnih interdisciplinarnih problemov na področju celovite energetske obnove javnih stavb.