23 Jul 2018

V Amsterdamu predstavili trajnostne rešitve projekta PEOPLE

4. in 5. julija 2018 je v Amsterdamu na Nizozemskem v okviru projekta PEOPLE (Erasmus+, Zavezništva znanja) potekal prvi Sodelovalni tabor (Co-Creation Camp). Raziskovalno-razvojne skupine iz Slovenije in Velike Britanije ter s Češke in Nizozemske so predstavile projekte s področja energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, pri katerih so v študijskem letu 2017/2018 sodelovali predstavnice in predstavniki univerz, raziskovalke in raziskovalci, predstavnice in predstavniki industrije ter študentke in študenti družboslovnih in humanističnih ved. Cilj dvodnevnih delavnic je bil pokazati, na kakšen način lahko družboslovne in humanistične pristope učinkovito uporabimo pri razvoju ljudem in okolju prijaznih rešitev in storitev.

V projektu PEOPLE v visokošolske izobraževalne programe vpeljujejo novo obliko učenja, ki izhaja iz konkretnih gospodarskih, družbenih ali okoljskih izzivov. Učenje na podlagi izzivov (angl. problem-based learning) je izobraževalni pristop, pri katerem študentke in študenti pridobivajo nove veščine, spoznavajo učne vsebine in preizkušajo raziskovalne metode med projektnim delom, ki je praktično usmerjeno in se odziva na potrebe gospodarstva in družbe. Več o modelu »učnega laboratorija v realnem okolju« (Real-Life Learning Lab) si lahko preberete na tej povezavi, v predstavitvenem videu pa si oglejte, na kakšen način takšno obliko učenja vpeljujejo na Univerzi v Ljubljani.

V projektu PEOPLE, ki ga koordinira IRI UL, v vsaki od štirih partnerskih držav sodelujeta izobraževalna institucija (univerza ali raziskovalna organizacija) in podjetje s področja energetske učinkovitosti ali trajnostnega razvoja – v Sloveniji sta partnerski organizaciji ZRC SAZU in podjetje Metronik (projektni partnerji). Industrijski partner opredeli poslovni ali razvojni izziv, ki služi kot študija primera, s katero se v študijskem letu ukvarja projektna skupina. V dveh učnih ciklih študentke in študenti antropologije, sociologije, psihologije in sorodnih področij s pomočjo visokošolskih mentorjev in mentorjev iz gospodarstva preizkušajo k ljudem usmerjene razvojne pristope, pri čemer kombinirajo kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode. Na podlagi raziskav potem pripravijo smernice za izboljšanje obstoječih rešitev ali predloge za razvoj novih. Projekt tako spodbuja kroženje znanja med gospodarstvom in univerzami, hkrati pa študentkam in študentom omogoča pridobivanje novih veščin. Poleg tega med sodelovanjem v interdisciplinarnih razvojnih skupinah in pri delu z razvojnimi skupinami v gospodarstvu pridobivajo pomembne izkušnje. Eden od ciljev projekta je namreč tudi spodbujanje zaposlovanja diplomantov družboslovnih in humanističnih smeri v neakademskih okoljih – v gospodarstvu, javnem sektorju ali nevladnih organizacijah.

V prvem učnem ciklu, ki se je pravkar zaključil z delavnicami v Amsterdamu, so v Sloveniji sodelovale tri študentke Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete in študent Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Sodelovanje je potekalo pri predmetu s področja obštudijske dejavnosti Učni laboratorij v realnem okolju. Za izhodišče raziskave so uporabili Metronikov energetski informacijski sistem (MePIS Energy), ki je kot del energetske strategije in energetskega menedžmenta Univerze v Ljubljani nameščen v stavbah Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. S kombiniranjem etnografije (glavne antropološke metode), vprašalnikov in podatkovnega rudarjenja so raziskovali vpliv energetskega informacijskega sistema na porabo energije in na notranje okolje v stavbi, pa tudi počutje uporabnikov stavbe in njihove vrednote v povezavi z rabo energije. Potek raziskave in izkušnjo dela v interdisciplinarni projektni skupini so predstavili v kratkem (in živahnem) posnetku.

Na delavnicah v Amsterdamu je kot gostja sicer sodelovala priznana design antropologinja in psihologinja Anna Kirah, ki je med drugim delala v podjetju Microsoft pri razvoju operacijskega sistema Windows XP in v podjetju Boeing pri razvoju letala 787 Dreamliner (več o delu Anne Kirah preberite v članku, objavljenem v reviji IRT 3000, Inženirji, nikar ne prezrite ljudi!). Medtem ko je bil prvi delavniški dan Sodelovalnega tabora na Vrije Universiteit v Amsterdamu posvečen predvsem izkušnjam iz prvega učnega cikla v projektu PEOPLE, so v drugem dnevu širši javnosti predstavili prednosti in potenciale družboslovnih, k ljudem usmerjenih pristopov in interdisciplinarnega sodelovanja na področju trajnostnega razvoja. Na dogodku Trajnostno življenje in energija: K perspektivi PEOPLE (Sustainable Living and Energy: Towards a PEOPLE Perspective), ki se ga je udeležilo več kot 30 predstavnikov nizozemskih podjetij in strokovnjakov s področij energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, sta nastopila Dan Podjed (ZRC SAZU in IRI UL) ter Anna Kirah (Design Without Borders). V videu si oglejte, kako je potekal dogodek v amsterdamskem središču krožnega gospodarstva CIRCL.


 

Slika na naslovnici:  Renée van den Kerkhof