Integrirane energetske rešitve in novi tržni mehanizmi za razširjeno fleksibilnost evropskega omrežja (X-FLEX)

Integrated energy solutions and new market mechanisms for an extended flexibility of the European grid (X-FLEX)

Razpis: Obzorje 2020 H2020-EU.3.3.4. – A single, smart European electricity grid

Izzivi

Vse večji delež porazdeljenih obnovljivih virov energije v energetskem omrežju je postal ključen za razogljičenje evropskega elektroenergetskega sistema in s tem za doseganje ciljev politike EU na področju energetike in podnebnih sprememb. Spremenljivost in negotovost teh porazdeljenih virov predstavljata pomembna tveganja in izzive za stabilnost in varnost evropskih, nacionalnih in lokalnih omrežij, hkrati pa odpirajo nove priložnosti za razvoj novih energetskih konceptov in rešitev. To celotno sliko dopolnjuje nastajajoči decentralizirani ekosistem, kjer novi energetski sistemi, kot so hranilniki energije, napajanje za ogrevanje/hlajenje, energija iz vozila v omrežje in druge rešitve shranjevanja energije, ponujajo omrežju velik potencial prilagodljivosti.

Namen projekta

Projekt X-FLEX predlaga skupek efektnih, stroškovno učinkovitih, integriranih rešitev, ki bodo olajšale optimalno kombinacijo decentraliziranih enot prilagodljivosti, tako na strani proizvodnje kot na strani porabe (energija iz vozila v omrežje, elektrika za ogrevanje/hlajenje/plin, hranilniki energije, odziv na povpraševanje), ki vsem strankam, vključno s končnimi potrošniki, omogoča, da ponudijo svojo prožnost na trgu, kar ustvarja koristi vsem akterjem v verigi pametnih omrežij.

X-FLEX je edinstven po svojem več-tehnološkem pristopu z več igralci, ki bo v omrežju z vedno večjimi obnovljivimi viri zagotovil varnost, odpornost in stabilnost tudi v ekstremnih vremenskih pogojih.

Ključni cilji

Projekt X-FLEX bo predstavil nabor ekonomsko učinkovitih integriranih rešitev, ki bodo omogočale optimalno kombinacijo decentraliziranih sredstev prožnosti tako na strani proizvodnje kot na strani porabe (V2G, napajanje za ogrevanje/hlajenje/plin, baterije, odziv na povpraševanje). Te rešitve bodo vsem strankam, vključno z aktivnimi odjemalci, omogočale, da ponudijo svojo prožnost na trgu in tako ustvarjale koristi za vse akterje v verigi pametnih omrežij.

X-FLEX bo razvil 4 orodja, ki bodo nudila storitve vsem energetskim deležnikom:

  • SERVIFLEX orodje – Integrirano orodje za upravljanje fleksibilnosti
  • GRIDFLEX orodje – Napredna orodja za samodejno krmiljenje in nadzorovanje
  • MARKETFLEX orodje – Tržna platforma in novi tržni mehanizmi
  • X-FLEX platforma – Prilagodljiva in razširljiva integrirana platforma

Rešitve, razvite v okviru projekta, bodo testirane v realnih pogojih na štirih pilotnih lokacijah v treh državah članicah EU (Bolgarija, Slovenija in Grčija), ki se med seboj razlikujejo v potrebah ter družbenoekonomskih in tehnoloških omejitvah. Pri tem bodo vključene številne že obstoječe enote  s prilagodljivim odjemom (baterije, napajanje za ogrevanje/hlajenje, V2G in druge rešitve za shranjevanje energije) in vsi dopolnjujoči akterji energetskega omrežja (operater distribucijskega omrežja, operater prenosnega omrežja, operater mikro-omrežij, ponudniki prožnosti, lokalne skupnosti).

Projektni partnerji:

  • Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, Slovenija (Third-Linked Party)

Trajanje projekta

  • 01.10. 2019 – 30. 09. 2023

Stroški projekta

  • EUR 9.643.657,50 (Prispevek EU: 7.314.485.25)

Projektna spletna stran