Razpis: Erasmus+, Koalicije znanja 2020

Izziv

Nekatera trenutna svetovna gibanja opozarjajo na povečano frustracijo, zanimanje in željo mladih po aktivnem vključevanju v oblikovanje lastne prihodnosti. Kljub temu, da je v načrtu EU-ja potreba po celostnem, interdisciplinarnem in medsektorskem pristopu k trajnosti jasno izpostavljena, je kaj takega na področju visokošolskega izobraževanja še vseeno bolj izjema, kot pa pravilo.

Namen

V projektu Active8-Planet skušamo raziskovati in eksperimentirati z nekonvencionalnimi učnimi pristopi, ki bi opolnomočili in mobilizirali študente za razvoj klimatskih in trajnostnih rešitev. Ti pristopi bi hkrati spodbujali tudi preobrazbo teoretskega znanja in raziskovalnih rezultatov v konkretne okoljske in planetarne intervencije. Mladim ponujamo platformo za konkretna dejanja.

Pristop

Projekt razvija in uvaja novi Active8-Planet učni model, ki povezuje štiri ključne razvojne principe po meri planeta:

  1. Interdisciplinarno in medgeneracijsko soustvarjanje,
  2. Razvoj po meri ljudi,
  3. Sodelovanje med univerzami in podjetji,
  4. Okoljska ambicija in dejavnost.

Učni model izvajamo v sklopu dveh različnih učnih ciklov (dve študijski leti), kjer interdisciplinarne, medgeneracijske, internacionalne in medsektorske skupine študentov, profesorjev in predstavnikov podjetij sodelujejo in skupaj razvijajo koncepte in intervencije za nekatere ključne izzive okolja, družbe in planeta. Aktivnosti se izvajajo v skladu s priporočili in usmeritvami treh strateških dokumentov: Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov, Evropski zeleni dogovor (angl. European Green Deal) in Etika v raziskavah in razvoju.

Projektni konzorcij:

Novičniki:

Trajanje projekta:

  • 1.1.2021 – 31.12.2023 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški:

  • € 947.685,00

Spletna stran projekta:

Sledite projektu Active8 Planet na družbenih omrežjih:

Kontakt IRI UL: