Projektni center

Želite da vam multidisciplinarna ekipa raziskovalcev iz UL izvede raziskavo ali sodeluje pri vaših razvojnih aktivnostih?

Pravno-formalno urejeno in kompetentno okolje za izvajanje R&R&I projektov

Mreža znanja

Iščete sogovornika s strani Univerze v Ljubljani, povezave z akademskim okoljem ali uporabniki znanja?

Vstopna točka in podporno okolje UL za prenos in kroženje znanja

Storitve za UL

Potrebujete strokovna znanja, oblikovanje projektnih rešitev in kompetentne izvajalce za različne storitve?

Izvajanje notranjih in zunanjih naročil skladno s pravnimi akti in pravili UL

Projekti


Prikaži vse

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020 (Horizon 2020). Namen projekta je razogljičiti stavbe v EU in pospešiti celovite obnove s spodbujanjem procesov, ki so usmerjeni k ljudem in ki temeljijo na načelu kroženja snovi. Takšen proces celovite obnove bo za uporabnike stavb in investitorje bolj privlačen, okoljsko sprejemljiv in stroškovno učinkovit.

Prikaži opis

Projekt je sofinanciran v okviru EU programa Erasmus+, Strateška partnerstva (Strategic partnerships). Prispeval bo k strategijam za preoblikovanje izobraževalnih programov na univerzah in k praktičnemu naslavljanju izzivov na področju izobraževanja. V štirih evropskih mestih bodo univerze oblikovale pilotne programe na področju urbanih izzivov.

Prikaži opis

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020 (Horizon 2020). Namen projekta Compile je zagon lokalnih energetskih sistemov, ki bodo podpirali rast obnovljivih virov energije (OVE) v omejenih omrežjih in pospešili prehod centralno zastavljenega energetskega omrežja z pasivnimi odjemalci v prožno, aktivno omrežje, ki vključuje energetske skupnosti.

Prikaži opis

Študentski projekti

Projektni predlogi


Prikaži vse

Uporabniku prijazen energetski informacijski sistem

Študentska skupina bo pripravila smernice za oblikovanje uporabniku prijaznih vmesnikov in modifikacijo oziroma nadgradnjo obstoječega EIS. Pri tem bodo upoštevali vse ključne tehnične smernice, hkrati pa tudi izkušnje in potrebe različnih skupin uporabnikov, da bi podatke o rabi energije lahko prikazali v oblikah, ki so prilagojene različnim ciljnim skupinam.

Podrobnosti in prijava

Model strastnega inoviranja

V predlaganem projektu nas zanima, kako uspešno vpeljati in pospešiti inovacijsko dejavnost v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva v Sloveniji in EU.

Podrobnosti in prijava

Zdravi vrtci

2016-2 (321): Zdravi vrtci – Pogostost bolezni dihal v povezavi kakovostjo stavb Predlagatelj projekta: IRI UL in Zdravstvena fakulteta Definicija projekta Človek v zaprtih prostorih preživi ~90 % časa, zato zdrava okolja predstavljajo osnovni pogoj za zdravje, kar je pomembno zlati v vrtcih in šolah. Nezdrava…

Podrobnosti in prijava

Naša lokacija