Projektni center

Želite da vam multidisciplinarna ekipa raziskovalcev iz UL izvede raziskavo ali sodeluje pri vaših razvojnih aktivnostih?

Pravno-formalno urejeno in kompetentno okolje za izvajanje R&R&I projektov

Mreža znanja

Iščete sogovornika s strani Univerze v Ljubljani, povezave z akademskim okoljem ali uporabniki znanja?

Vstopna točka in podporno okolje UL za prenos in kroženje znanja

Storitve za UL

Potrebujete strokovna znanja, oblikovanje projektnih rešitev in kompetentne izvajalce za različne storitve?

Izvajanje notranjih in zunanjih naročil skladno s pravnimi akti in pravili UL

Projekti


Show all

Projekt HAPPY spodbuja sodelovanje med institucijami visokega šolstva v Evropi in Butanu in uvaja učna in izobraževalna orodja, metode in pedagoške pristope za poučevanje kvalitativnih metodologij v družboslovju. Cilj projekta je, da različne deležnike seznani z dodano vrednostjo kvalitativnih metod, modernizira obstoječe programe v visokošolskem izobraževanju in izboljša kompetence akademikov pri poučevanju kvalitativnih metodologij.

Show description

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020. Namen projekta Active8-Planet je raziskovati in eksperimentirati z nekonvencionalnimi učnimi pristopi, ki bi opolnomočili in mobilizirali študente za razvoj klimatskih in trajnostnih rešitev, hkrati pa spodbudili preobrazbo teoretskega znanja in raziskovalnih rezultatov v konkretne okoljske in planetarne intervencije.

Show description

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020. Namen projekta INFINITE je povečati tržni delež industrializiranih kompletov za celovito obnovo stavb, ki bo konkurenčen, zanesljiv, ki ga sprejemajo vsi deležniki in temelji na trajnosti v celotnem življenjskem ciklu, kar prispeva k razogljičenju stavbnega fonda v EU. Predviden demo primer za Slovenijo je večstanovanjska stavba na Ravnah na Koroškem.

Show description

Naša lokacija