Projektni center

Želite da vam multidisciplinarna ekipa raziskovalcev iz UL izvede raziskavo ali sodeluje pri vaših razvojnih aktivnostih?

Pravno-formalno urejeno in kompetentno okolje za izvajanje R&R&I projektov

Mreža znanja

Iščete sogovornika s strani Univerze v Ljubljani, povezave z akademskim okoljem ali uporabniki znanja?

Vstopna točka in podporno okolje UL za prenos in kroženje znanja

Storitve za UL

Potrebujete strokovna znanja, oblikovanje projektnih rešitev in kompetentne izvajalce za različne storitve?

Izvajanje notranjih in zunanjih naročil skladno s pravnimi akti in pravili UL

Projekti


Show all

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020. Osredotoča se na napredne in objektivno preverljive gradbene veščine potrebne za tranzicijo v nizkoogljično družbo. Ključni namen projekta je spodbuditi ponudbo in povpraševanje po energetsko-trajnostnih veščinah ter prispevati k vzpostavitvi sistema za prepoznavanje veščin med delavci v gradbenem sektorju.

Show description

Projekt je sofinanciran v okviru EU programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Namen je podpreti vzpon nove generacije evropskih energetskih skupnosti, ki delujejo po načelu medsebojne izmenjave. Bivanjske energetske skupnosti NRG2peers podpira s pomočjo platforme z elementi poigritve.

Show description

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020 (Horizon 2020). Namen projekta INCIT-EV je demonstracija inovativnih rešitev za polnilno infrastrukturo, tehnologij in pripadajočih poslovnih modelov, ki bodo izboljšali uporabniško izkušnjo ter posledično dosegli uporabo v širši javnosti, kar bo pospešilo višanje tržnega deleža električnih vozil v EU.

Show description

Naša lokacija