Projektni center

Želite da vam multidisciplinarna ekipa raziskovalcev iz UL izvede raziskavo ali sodeluje pri vaših razvojnih aktivnostih?

Pravno-formalno urejeno in kompetentno okolje za izvajanje R&R&I projektov

Mreža znanja

Iščete sogovornika s strani Univerze v Ljubljani, povezave z akademskim okoljem ali uporabniki znanja?

Vstopna točka in podporno okolje UL za prenos in kroženje znanja

Storitve za UL

Potrebujete strokovna znanja, oblikovanje projektnih rešitev in kompetentne izvajalce za različne storitve?

Izvajanje notranjih in zunanjih naročil skladno s pravnimi akti in pravili UL

Projekti


Show all

Projekt crossCert razvija metodologijo za navzkrižno testiranje energetskih izkaznic za stavbe (EI) ter z njimi povezanih certifikacijskih storitev. Cilj projekta je izboljšati točnost in uporabnost EI, spodbuditi oblikovanje osredotočeno na ljudi, in povečati homogenost energetskega certificiranja v Evropi. crossCert poleg tega išče možnosti za izboljšave tudi na drugih področjih energetskega certificiranja, zlati na področju šolanja certificiranih izdajalcev EI, promocije in trženja EI, ter povezav med EI in sorodnimi koncepti, kot npr. indikator pripravljenosti na pametne sisteme, gradbeni dnevniki, potni listi za obnovo stavb, in spletne platforme za obnovo stavb po principu 'vse na enem mestu'.

Show description

REMARKABLE razvija podporne storitve za obstoječe podnebne voditelje, ki delujejo na občinski in medobčinski ravni, ter usposablja nove generacije vodij, ki bodo omogočile ambicije Evropske unije po podnebni nevtralnosti do leta 2050. Preko svojih dejavnosti ustvarjamo prostor za oblikovanje novih podnebnih in okoljskih ukrepov ter dajemo glas zainteresiranim lokalnim akterjem, ki iščejo poti do hitrejšega in učinkovitejšega doseganja (in preseganja) Evropskih ambicij po prehodu v ogljično nevtralno, trajnostno družbo.

Show description

Splošni cilj projekta EduFootprint Plus je boljše upravljanje, načrtovanje in spremljanje porabe energije v javnih stavbah na območju Sredozemlja. Natančneje, EduFootprint bo dosegel ta cilj z osredotočanjem na javne stavbe z inovativnim pristopom za oceno življenjskega cikla (LCA), pri čemer ne bo upošteval le neposrednih vplivov stavb na energijo (poraba), temveč tudi posredne (javna naročila ali splošno zavedanje in vedenje ljudi).

Show description

Naša lokacija