Projektni center

Želite da vam multidisciplinarna ekipa raziskovalcev iz UL izvede raziskavo?

Pravno-formalno urejeno okolje za izvajanje R&R projektov

Mreža znanja

Iščete povezave z akademskim okoljem ali uporabniki znanja?

Podporno okolje UL za prenos in kroženje znanja

Storitve za UL

Potrebujete strokovna znanja in kompetence za različne storitve?

Izvajanje notranjih in zunanjih naročil skladno s pravnimi akti UL

Projekti


Prikaži vse

People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments (PEOPLE) Razvojni prisotopi v praktičnih in učnih okoljih prilagojeni ljudem (PEOPLE) Razpis Zavezništvo znanja 2016 (Knowledge Alliances, Erasmus +) Izziv Neskladja med znanji, ki jih študentje humanistike in družboslovja pridobijo med študijem, veščinami, ki jih od diplomantov…

Prikaži opis

Projekt MOBISTYLE: MOtivating end-users Behavioral change by combined  ICT based modular Information on energy use, indoor environment, health and lifestyle Motiviranje končnih uporabnikov za spreminjanje njihovih navad na osnovi sestavljenih IKT informacij o rabi energije, kakovosti notranjega okolja, zdravja in načina življenja. Razpis (H2020-EE07-2016-IA, Behavioural change toward…

Prikaži opis

EduFootprint – School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities Nizek ogljični odtis šol v mestih na območju Mediterana Razpis Interreg Mediterranean – MED Izziv Stavbe so odgovorne za 40% končne porabe energije in 36% emisij toplogrednih plinov v EU. Približno 50% sredozemskih stavb je starih…

Prikaži opis

Študentski projekti

Projektni predlogi


Prikaži vse

Model strastnega inoviranja

2016-3 (562): Model strastnega inoviranja Predlagatelj projekta: IRI UL in Aereform Definicija projekta V predlaganem projektu nas zanima, kako uspešno vpeljati in pospešiti inovacijsko dejavnost v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva v Sloveniji in EU. Uspešni in inovativni MSPji so fleksibilni,…

Podrobnosti in prijava

Zdravi vrtci

2016-2 (321): Zdravi vrtci – Pogostost bolezni dihal v povezavi kakovostjo stavb Predlagatelj projekta: IRI UL in Zdravstvena fakulteta Definicija projekta Človek v zaprtih prostorih preživi ~90 % časa, zato zdrava okolja predstavljajo osnovni pogoj za zdravje, kar je pomembno zlati v vrtcih in šolah. Nezdrava…

Podrobnosti in prijava

Mreža za energetsko učinkovitost

2016-1 (562): Mreža za energetsko učinkovitost Definicija projekta Vse večji stroški energije, pomanjkanje energetskih virov in klimatske spremembe so dejstva, ki zahtevajo spremembe. Za inovativna podjetja je zato povečanje energetske učinkovitosti izziv, poleg tega pa jim to istočasno izboljša konkurenčno prednost. Mreže za energetsko učinkovitost…

Podrobnosti in prijava

Kje smo?