12 Sep 2021

Prenos spoznanj iz naših projektov v zakonodajo na področjih rabe energije v stavbah

V IRI UL sodelujemo tudi z oblikovalci politik na področju učinkovite rabe energije v stavbah, kot na primer »Tehnična smernica s področja graditve objektov TSG-1-004:2021 Učinkovita raba energije v stavbah” ter »Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah«, kjer smo posredovali svoje strokovno znanje v okviru javne obravnave.

Naš k ljudem usmerjen razvojni pristop (predvsem na področju grajenega okolja) pa prepoznava tudi Evropska Komisija – teme, ki jih na IRI UL odpiramo že vrsto let (na primer: izboljšanje energetske učinkovitosti stavb), so ključna načela Evropskega zelenega dogovora za prehod na čisto energijo in Vala prenove za Evropo – nove EU strategije, ki ima za prednostne naloge

1) Boj proti energetski revščini in najslabše energetsko učinkovitim stavbam,

2) Prenova javnih zgradb, kot so šole, bolnišnice in javna uprava,

3) Razogljičenje gretja in hlajenja.

Pri omenjenem udejstvovanju uporabljamo bogate izkušnje pridobljene z dolgoletnim delom na področju učinkovite rabe energije v stavbah ter s plodnim sodelovanjem na mednarodnih projektih kot na primer U-CERT, projektom Horizon 2020, ki se ukvarja z vprašanjem uvedbe nove generacije shem certificiranja energetske učinkovitosti, ki bo stavbe vrednotila na celosten in stroškovno učinkovit način.  V sklopu tega projekta smo ugotovili, da ljudje energetske izkaznice slabo razumejo in jih ne uporabljajo. Večji del tako laične kot strokovne javnosti jih zato v praksi dojema predvsem kot administrativno nujnost. To spoznanje, četudi na prvi pogled banalno, je bistveno. Stroka namreč prav koristi za uporabnike – tako lastnike nepremičnin kot tudi kupce in najemnike – izpostavlja kot namen in hkratno prednost energetskega certificiranja. Komu oz. čemu torej služijo izkaznice, ki so ljudem v praksi bolj v nadlego kot v korist – sistemu, strokovnjakom, ali vsem ljudem? Strokovnjaki, kot se je to pokazalo v raziskavi, glede tega niso enotnega mnenja.

Četudi je konsenz glede orisanih vprašanj bistvenega pomena za nadaljnji razvoj izkaznic, U‑CERT ostaja zvest izhodiščnemu poslanstvu – razvoju novih uporabniku prijaznih energetskih izkaznic.

Naše znanje s pridom posredujemo tudi preko projekta re-MODULEES – platforma za aktivacijo trga obnov (stavb), osnovana na generiranju standardnih modulov za energetsko učinkovitost in rešitev čiste energije. V sklopu omenjenega projekta trenutno analiziramo trg obnov in vzpostavljamo svetovalne odbore.

Zaključujemo projekt TripleA – reno (Privlačna, sprejemljiva in dostopna celovita obnova stavb, osredotočena na uporabnike in dokazljive obratovalne parametre). Predstavili ga bomo na bienalu v Benetkah, kandidiramo pa tudi na EUSEW (2021 EU Sustainable Energy Week).

Vabimo vas, da si ogledate promocijski video TripleA-Reno, ki je bil posnet v Zagorju ob Savi. Če se vam projekt zdi zanimiv, nam namenite vaš glas. Veseli bomo tudi vaših neposrednih odzivov, vabimo pa vas tudi, da vest o glasovanju delite naprej preko svojih omrežij.