Predlagatelj projekta: IRI UL in Aereform

Definicija projekta

V predlaganem projektu nas zanima, kako uspešno vpeljati in pospešiti inovacijsko dejavnost v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), ki predstavljajo hrbtenico gospodarstva v Sloveniji in EU. Uspešni in inovativni MSPji so fleksibilni, odzivni in pogosto temeljijo na lastnikovi strasti za delo ali razvoj izdelkov; v primerjavi z večjimi podjetji pa se soočajo z izrazitim pomanjkanjem virov. Splošni cilj projekta je ugotoviti, kako lahko MSPji uspešno inovirajo in razvijajo svoje ideje in kako obvladujejo tveganja, ki izhajajo iz teh dejavnosti ter kako tovrstno znanje učinkovito prenesti na ostala podjetja. Oblikovana študentska skupina bo z uporabo moderirane introspektive preučila, kako ta podjetja filtrirajo ideje, kako teče proces od “ideje do inovacije”, kako teče odločevalski proces v povezavi s potencialnimi tveganji in kako rešujejo izzive pomanjkanja sredstev v obdobju razvoja. Skupina bo preučila delovanje treh inovativnih MSP iz dveh zahtevnih sektorjev (letalstva in medicine). Vsa tri podjetja delujejo globalno ter uvajajo nove tehnološke postopke in inovativne izdelke v najbolj zahtevnih panogah in v težkih tržnih pogojih.

Pričakovani rezultati

  • Razvoj in implementacija metodologije ter analiza pridobljenih rezultatov.
  • Razvoj in testiranje preliminarnega modela »strastnega inoviranja«.
  • Analiza inovacijske dejavnosti v malih in srednje velikih podjetjih.
  • Promocija in širjenje pridobljenih rezultatov in spodbujanje inovacijske dejavnosti v malih in srednje velikih podjetjih.

Področje dela študentov

  • Družboslovje
  • Humanistika
  • Tehnika

Prijava na: info@iri.uni-lj.si