Na evropskem in slovenskem trgu je kar nekaj energetskih informacijskih sistemov za sprotno merjenje in analizo parametrov rabe energije. Z obstoječimi sistemi pa ne moremo v celoti izkoristiti potenciala prihrankov, predvsem tistih, ki bi jih bilo možno doseči z napovedovanjem odziva stavb (npr. z upoštevanjem prihodnjih vremenskih razmer ali zasedenosti stavb). Razvoj analitskih orodij za optimizacijo delovanja stavbnih sistemov je naloga interdisciplinarne skupine študentov, mentorjev in gospodarstva. Projekt se nanaša na energijsko učinkovitost nove stavbe FKKT in FRI Univerze v Ljubljani ter na razvoj simulacijskega modela za zmanjševanje stroškov delovanja stavbe.

Kontakt na IRI UL

Gregor Cerinšek