Predlagatelj projekta: IRI UL & Metronik d.o.o

Definicija projekta

V stavbah preživimo večji del svojega življenja, zato nam morajo zagotavljati ustrezno udobje, omogočati zdravo bivalno okolje in varnost, po drugi strani pa stavbe porabijo kar 40 % končne energije in prispevajo 36 % vseh emisij toplogrednih plinov. S sistematičnimi pristopi upravljanja z energijo želimo zmanjšati porabo energije, znižati stroške ter zmanjšati škodljive vplive na okolje. Sistem upravljanja z energijo (EMS – Energy Management System) vključuje programsko opremo (Software), strojno opremo (Hardware) in podatke (Information), ki jih ustrezno osebje uporablja za učinkovito in dolgoročno ravnanje z energijo v procesih, sistemih, objektih ter organizacijah.

Ključni del EMS je Energetski informacijski sistem (EIS – Energy Information System), ki omogoča upravljavcem ali lastnikom stavb ugotoviti anomalije in vzroke za neučinkovitost njihovih energetskih sistemov. Uspešnost oziroma učinke ukrepov za zmanjšanje rabe energije pa spremljamo preko kazalnikov energetske učinkovitosti (KPI – Key Performance Indicators). Pri EIS so to meritve rabe energije ali opazovane značilnosti stavbe, ki jih lahko povežemo z boljšo ali slabšo energetsko učinkovitostjo od pričakovane. Sistem pa je učinkovit le, če so informacije dovolj jasno predstavljene in kazalniki usklajeni s spodbujevalnimi učinki za zmanjšanje rabe energije. Veliko razpoložljivih EIS s preveliko količino podatkov preobremeni uporabnike, aplikacije, ki spremljajo več kot sto meritvenih točk lahko hitro postanejo preobširne, uporaba je časovno zahtevna ali preprosto nemogoča.

Projekt bo izvajala interdisciplinarna skupina, ki bo z uporabo kvalitativnih, k ljudem usmerjenih raziskovalnih in razvojnih pristopov (angl. people-centred design/development approaches) analizirala uporabniške izkušnje, pričakovanja in zahteve na področju EIS ter uporabnike aktivno vključevala v celoten razvojni proces. Študentska skupina bo pripravila smernice za oblikovanje uporabniku prijaznih vmesnikov in modifikacijo oziroma nadgradnjo obstoječega EIS. Pri tem bodo upoštevali vse ključne tehnične smernice, hkrati pa tudi izkušnje in potrebe različnih skupin uporabnikov, da bi podatke o rabi energije lahko prikazali v oblikah, ki so prilagojene različnim ciljnim skupinam.

Pričakovani rezultati

  • Pregled prednosti in slabosti obstoječih Energetskih informacijskih sistemov.
  • Analiza uporabniških izkušenj, pričakovanj in zahtev glede Energetskih informac
  • ijskih sistemov.Oblikovanje uporabniku prijaznega vmesnika za Energetski informacijski sistem.
  • Smernice za implementacijo projekta v obstoječ Energetski informacijski sistem.

Področje dela študentov (po klasifikaciji ARRS):

  • Družboslovje
  • Humanistika
  • Tehnika

Prijava na: info@iri.uni-lj.si