Predlagatelj projekta: IRI UL in Zdravstvena fakulteta

Definicija projekta

Človek v zaprtih prostorih preživi ~90 % časa, zato zdrava okolja predstavljajo osnovni pogoj za zdravje, kar je pomembno zlati v vrtcih in šolah. Nezdrava okolja so posledica neustreznega prezračevanja in posledično neustreznih mikroklimatskih razmer, prisotnosti virov onesnaževanja v notranjem in zunanjem okolju. Dolgotrajna izpostavljenost (otrok) različnim dejavnikom tveganja v vrtcih pogosto privede do negativnih učinkov na njihovo zdravje. Problem je nepoznavanja dejanskega stanja. Pri oceni izpostavljenosti je potrebno vključiti podjetje, ki bo izvedlo meritve onesnaženosti zraka v stavbi in njeni okolici in strokovnjake s področja zdravja in okolja. Hkrati bo podjetje lahko preizkusilo do sedaj uporabljeno merilno opremo in testiralo novo. Sodelujoči strokovnjaki inženirskih strok bodo obravnavali različne načine prezračevanja, ocenili higiensko in gradbeno tehnične razmere ter izvedli mikrobiološko vzorčenje in preiskave kakovosti zraka. Medicinska stroka bo na podlagi zbranih podatkov ocenila vplive na zdravje.

Pričakovani rezultati

  • Model za pridobitev celovite ocene izpostavljenosti za načrtovanje možnih sanacijskih ukrepov.
  • Pričakujemo, da na pogostost bolezni dihal pri otrocih pomembno vplivajo higiensko in gradbeno tehnične razmere, različne vrste prezračevanja ter mikrobiološka kakovost zraka.
  • Rezultati bodo z vidika gospodarske družbe pomembni zaradi celovite ocene dejanskega stanja.
  • Pričakujemo povečano zanimanje za storitve merjenja in posledično povpraševanje po merilni opremi in storitvah sodelujočih organizacij.
  • Rezultati in zaključki projekta bodo imeli pomembno vlogo za družbeno področje z vidika ohranjanja in krepitve zdravja, ki je največji družbeni produkt.

Prijava na: info@iri.uni-lj.si

Področje dela študentov

  • Medicina
  • Tehnika
  • Naravoslovje