Projektni center

Želite da vam multidisciplinarna ekipa raziskovalcev iz UL izvede raziskavo ali sodeluje pri vaših razvojnih aktivnostih?

Pravno-formalno urejeno in kompetentno okolje za izvajanje R&R&I projektov

Mreža znanja

Iščete sogovornika s strani Univerze v Ljubljani, povezave z akademskim okoljem ali uporabniki znanja?

Vstopna točka in podporno okolje UL za prenos in kroženje znanja

Storitve za UL

Potrebujete strokovna znanja, oblikovanje projektnih rešitev in kompetentne izvajalce za različne storitve?

Izvajanje notranjih in zunanjih naročil skladno s pravnimi akti in pravili UL

Projekti


Show all

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020 (Horizon 2020). Namen projekta INCIT-EV je demonstracija inovativnih rešitev za polnilno infrastrukturo, tehnologij in pripadajočih poslovnih modelov, ki bodo izboljšali uporabniško izkušnjo ter posledično dosegli uporabo v širši javnosti, kar bo pospešilo višanje tržnega deleža električnih vozil v EU.

Show description

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020 (Horizon 2020). Ključni namen projekta U-CERT je uvedba nove generacije shem certificiranja energetske učinkovitosti, ki bo stavbe vrednotila na celosten in stroškovno učinkovit način. Projektu vključuje vidike uporabnikov in spodbuja izmenjavo izkušenj pri izvajanju certificiranja energetske učinkovitosti stavb.

Show description

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020 (Horizon 2020). Namen projekta je razogljičiti stavbe v EU in pospešiti celovite obnove s spodbujanjem procesov, ki so usmerjeni k ljudem in ki temeljijo na načelu kroženja snovi. Takšen proces celovite obnove bo za uporabnike stavb in investitorje bolj privlačen, okoljsko sprejemljiv in stroškovno učinkovit.

Show description

Naša lokacija