Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee

IRI UL Reference


Zaključeni projekti

 1. Optimizacija proizvodnje v tovarni Notol – Krka Ltd parmaceuticals, 2008 – 2009
 2. Karierni center Univerze v Ljubljani, analiza stanja in poslovni načrt za izvajanje predlog projekta, 2009 - 2010
 3. CERIM - Central Europe Research to Innovation Models, project under priority Facilitating innovation across Central Europe of CE program, 2008-2011.
 4. Identifikacija ključnih kazalnikov v poslovnem modelu odličnosti, Aplikativni projekt (ARRS), 2009 – 2011
 5. IRIS – Interests & Recruitment in Science, Collaborative project FP 7 SiS 2008-1, 2009 - 2012
 6. TARGET - Transformative, Adaptive, Responsive and engaging environment – Enlarged European Union, FP7-ICT Project No. 258672, 2009 - 2012
 7. Elena – European Local ENergy Assistance; projekt oblikovanja modela in tehnične izvedbe energetske sanacije zgradb UL, 2011 – 2013
 8. Energetska prenova stavb UL – v povezavi z javnim razpisom MIZKŠ za energetsko sanacijo javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti jer IRI UL sodeloval pri pripravi potrebne dokumentacije za 3 stavbe UL. Izdelali smo razširjene energetske preglede za pet stavb UL, pri meritvah so sodelovali strokovnjaki UL, pri oblikovanju ukrepov pa projektanti z izvedljivimi rešitvami. Na ta način smo postavili določen nivo zahtevnosti za izdelavo tovrstnih pregledov, ki naj bi bil vsaj minimalen standard za zgradbe UL. Trajanje od 1.1.2013 do 31.12.2013

Izvajani projekti

 1. IRI UL infrastrukturni center, infrastrukturni program -  (ARRS)
  - vzpostavljanje okolja za delovanje IRI UL in oblikovanje aktivne mreže za povezovanje med akademsko sfero in gospodarstvom. Trajanje od 1.1.2009 do 31.12.2014

 2. EURL3A (European Real Life Learning Lab Alliance) je pilotni projekt EU za vzpostavljanje boljšega sodelovanja med univerzami, raziskovalnimi institucijami in podjetji – t.i. zavezništva znanja (Knowledge Alliances). Tovrstni projekti spodbujajo strukturirano sodelovanje med tremi sferami, znotraj teh projektov se spodbuja nove načine in metode poučevanja, razvoj podjetniških veščin in mobilnost. S partnerji iz Češke, Nizozemske in Slovenije bomo v letu 2014 izvedli usposabljanje za  multidisciplinarne ekipe študentov na področju načrtovanja in upravljanja stavb z nizko porabo energije (nearly zero energy buildings). IRI UL bo pri oblikovanju programa usposabljanja vključil študente Univerze v Ljubljani. Trajanje od 15.12.2012 do 14.5.2014
 3. TRAP EE (TRAining Personnel towards operational Energy Efficiency of the buildings) – projekt spada v program Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci – Prenos inovacij, ključni cilj je razvoj izobraževalnega programa za razvoj kompetenc upravljavcev in skrbnikov stavb (hišnikov) za zagotavljanje večje obratovalne energetske učinkovitosti in kakovostnejšega notranjega okolja v javnih stavbah, je uspešno zaključil svoj prvi mesec delovanja. Trajanje od 1.10.2013 do 31.3.2015
 4. Energy Virtuous Living Lab (EnergyVillab) - projekt čezmejnega sodelovanja SLO/ITA s področja učinkovite rabe energije. Namen projekta je vzpostaviti mrežo 6 živih laboratorijev (LL), kjer bi končni porabniki neposredno sodelovali pri razvoju izdelkov in storitev s področja varčne rabe energije, obnovljivih virov energije in trajnostnih sistemov mobilnosti (RES-RUE-MOB/RRM) ter skupaj razvijali možnosti za  uporabo tovrstnih tehnologij. Trajanje od 1.11.2011 do 31.5.2014
 5. Management izdelovalnih tehnologij za trajnostni razvoj, projekt programske skupine (ARRS),  2009 - 2014EnergyViLLab; Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije,  Projekt  Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2011 - 2014)
 6. Stanje rabe energije in identifikacija ukrepov za učinkovito rabo in ravnanja z energijo, projekt za zgradbe UL, 2011 - 2014

Svetovanja

 1. RISC – Rare Incidents with Strong Consequences, naročnik UL, management projekta, 2008 - 2009
 2. Algna biomasa, naročnik AlgEn, zaščita intelektualne lastnine in izdelava hidro-ciklonov za koncentracijo algne biomase, 2009 -2010,
 3. PRODUCTION-EXPERT - Advanced models and IT solutions for on-line analysis and optimization of production efficiency in pharmaceutical plants, naročnik Metronik, svetovanje pri izvajanju projekt EUREKA
 4. SCIS - Raziskava konceptualnih lastnosti in zahtev pri implementaciji sistemov za izboljšanje dobavnih verig - Suppy Chain Improvement System (SCIS) – naročnik Metronik, svetovanje pri projektu opetivnga programa Slovenija–Avstrija 2007-2013
 5. EE-COP - Configurable Open Platform for Energy Efficiency Management, naročnik Metronik, svetovanje pri izvajanju projekta Eureka
 6. Inovativna bolnišnica – projekt “InTraMedc2c ” , Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies, naročnik BSC Kranj, svetovanje in organiziranje delavnic za vspostavljanje inovacijskega sistema v bolnišnicah na Gorenjskem, 20012-2013
 7. Napredni modeli in IT rešitve za sprotno analizo in optimizacijo proizvodne učinkovitosti – pregled R&R usmeritev in svetovanje za potrebe Metronika, maj 2012
 8. Raziskava konceptualnih lastnosti sistemov za izboljšanje dobavnih verig - pregled R&R usmeritev in svetovanje za potrebe Metronika, September 2012
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.