Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee

Namen


Namen zavoda  je izvajanje interdisciplinarnih znanstveno raziskovalnih, razvojnih in strokovnih projektov, v okviru registrirane dejavnosti bo IRI UL opravljal predvsem:

 • Dejavnosti v podporo prenosa znanj z UL k uporabnikom zlasti v gospodarstvo, javne službe, državo ter lokalno samoupravo.
 • Temeljne, aplikativne, razvojne raziskave.
 • Dejavnosti povezane z razvojem in delovanjem raziskovalne infrastrukture.
 • Dejavnosti, vezane na varstvo pravic intelektualne lastnine, ustvarjene v delovnih razmerjih ter drugih pravic iz naslova intelektualne lastnine.
 • Predstavljal raziskovalne in razvojne dosežke raziskovalcev, vključenih v IRI UL, domači in mednarodni javnosti.
 • Skupaj z UL zagotavljal usposabljanje in izobraževanje na področju raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti.


Poslanstvo


Poslanstvo IRI UL je identificirati raziskovalno-razvojne potrebe gospodarstva, identificirati kompetence raziskovalcev UL, oblikovati in voditi raziskovalno-razvojne projekte, zaščititi intelektualno lastnino UL, biti katalizator za vzpostavljanje partnerstva z industrijo in podjetništvom ter prenesti raziskovalno razvojne rezultate v komercialne aplikacije za javno uporabo in korist.


Vizija


V petih letih bo IRI UL na osnovi intelektualnega kapitala UL, kot podporna mreža za prenos vrhunskih znanj in inovativnih rešitev, vzpostavil dolgoročno in obojestransko koristno partnerstvo med UL, slovensko industrijo in državnimi institucijami za spodbujanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti.


Vrednote


Vrednote IRI UL so: etičnost v raziskovanju in delovanju, korektnost v odnosu do vseh udeleženih v delovanju IRI UL, spoštovanje integritete sodelavcev,  inventivnost in spodbujanje inovativnosti.

 


Strateške usmeritve in dolgoročni cilji

 

Oblikovanje mreže znanja za prevajanje rezultatov raziskav v jezik gospodarstva

 1. Identificirati ponudbo znanja raziskovalcev iz različnih znanstveno raziskovalnih področij
 2. Identificirati raziskovalne potrebe gospodarstva, definiranje in izvajanje raziskav  
 3. Oblikovanje vstopne točke za komunikacijo
 4. Razvoj koncepta »knowledge to market«
 5. Pravno formalna podpora za oblikovanje in izvajanje projektov

 

Vzpostavljanje kompetenčnega centra za izvajanje inter/ multidisciplinarnih projektov

 1. Identifikacija ustreznega modela za prenos znanja in tehnologij
 2. Identifikacija možnih projektov
 3. Graditev mreže raziskovalcev skupaj s fakultetami, inštituti in industrijo
 4. Oblikovanje infrastrukture za prevzemanje zahtevnejših projektov
 5. Oblikovanje pravno/finančne podpore za zagon razvojnih projektov

 

Podpora pri zaščiti znanja, promociji in trženju intelektualnega kapitala IRI UL & UL

 1. Vzpostavljanje blagovne znamke IRI UL, informacijska podpore, promocijske aktivnosti
 2. Povezovanje z institucijami znanja, vladnih in nevladnih institucij ter gospodarstva
 3. Koordinacija aktivnosti in povezovanje članic UL za prijavo na EU projekte
 4. Oblikovanje vsebin za interdisciplinarne projektne skupine študentov
 5. Izobraževanje in usposabljanje na področju raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.