Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee

 

Konkurenčnost Slovenije v letih 2006–2013:

Analiza ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno raziskovalne dejavnosti

V predlogu resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 do 2010 so med točkami SWOT analize navedene tudi slabosti s področja RR. V skladu z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom (NRRP) naj bi Vlada RS za uresničevanje zastavljenih ciljev (mednje sodi tudi dajanje večje možnosti RR za rast in prodor novim izdelkom večjih podjetij na trg pod uveljavljeno blagovno znamko, stremljenje k višjemu deležu visoko-citiranih objav v mednarodnih revijah), prioritetno izvedla ukrepe, med katere sodi tudi bistveno izboljšanje nadzora nad izvajanjem NRRP, opravljanjem raziskovalnega dela in doseganjem napovedanih rezultatov, vključno z ukrepi, če cilji niso doseženi. Slovenija ima tudi izrazito pomanjkljiv pregled nad rezultati prenosov raziskovalnih dosežkov v prakso.

Raziskava bo dala odgovore na različna vprašanja, med drugim:
  • kakšna je uporabnost različnih dokumentov, strategij in baz podatkov na področju prenosa znanja in tehnološkega razvoja,
  • kakšna je korelacija med prednostnimi področji in raziskovalnimi vsebinami, kako je to vezano na prioritete EU in glede na raziskovalne kompetence raziskovalcev,
  • kateri so najboljši ukrepi in metode za spodbujanje in nemoteno odvijanje takšnih raziskovalno razvojnih projektov, ki kažejo na raziskovalno odličnost in so skladni s prioritetami NRRP,
  •  kateri so načini izrabe odkritij raziskovalcev v akademski sferi, ki ostajajo neuporabljeni,
  • kakšni so ustrezni načini izkoriščanja zmogljivosti raziskovalnih skupin.

 

Rezultati raziskovanja bodo predstavljali ustrezno strokovno osnovo za sprejemanje odločitev v okviru sistema znanstvene evalvacije na ARRS, ki jih je postavil NRRP Slovenije za obdobje 2006-2010 ob hkratnem zavedanju, da je vsak analitični vpogled v obstoječe stanje dobra osnova za sprejemanje morebitnih korekcij oziroma izboljšav v prihodnje.

Projekt je uspešno zaključen.
Trajanje: od 1.9.2008–31.8.2010
Kontakt: Slavko Dolinšek

 

Povezave

CRP poročilo 18.3.2009 .pdf

Analiza ukrepov pri definiciji prednostnih znanstveno tehnoloških področij več
Finski inovacijski sistem več
Primerjava slovenskega in finskega inovacijskega sistema več

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.