Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 241 85 97
E: info@iri.uni-lj.si


Kdo smo?

Kako do nas?

 trap ee
 EURL3A
 
 
 
 IRT3000
 trap ee

 

IRI UL kot oblikovalec in izvajalec projektov po naročilu UL

 

V Strategiji  Univerze v Ljubljani (UL) 2006-2009 je kot pomanjkljivost navedena prevelika stopnja zaprtosti oziroma premajhna odprtost v  okolje, ki se kaže v nezadostnem sodelovanju z delodajalci in diplomanti ter naročniki oziroma uporabniki raziskav. Eden od postavljenih ciljev povečati obseg, kakovost in uporabnost raziskovanja - ta cilj bo UL med drugim dosegla tudi z vzpostavitvijo inovacijsko razvojnega inštituta Univerze v Ljubljani (IRI UL) s statusom pridružene članice UL, ki bo omogočal hitrejše in bolj učinkovito povezovanje z uporabniki raziskav oziroma prenos znanja med UL in uporabniki.

Na zaprosilo UL inštitut kot pridružena članica UL sodeluje pri trženju pravic intelektualne lastnine, katerih imetnik je UL,  promociji in trženju intelektualnega kapitala  UL preko:

  • Povezovanja z drugimi institucijami znanja, vladnimi in nevladnimi institucijami ter gospodarstvom, koordinacije aktivnosti in povezovanjem članic UL za prijavo na EU projekte.
  • Spremljanja karierne poti študentov in vključevanjem potreb gospodarstva v karierni razvoj študentov ter samostojno ali v sodelovanju z drugimi podpornimi institucijami UL oblikovanja vsebin in projektov za interdisciplinarne projektne skupine študentov.
  • Identifikacije potreb po izobraževanju in usposabljanju na področju R&R in inovacijske dejavnosti, razvoja programov vseživljenjskega izobraževanja za potrebe gospodarstva.

Medsebojna razmerja pri izvajanju projektov za UL ureja pogodba o pridruženem članstvu. Dejavnosti in storitve inštitut opravlja v okviru sredstev, ki jih bo za opravljanje njegove redne dejavnosti zagotovila Univerza v skladu z vsakoletno pogodbo. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem in financiranjem teh storitev pogodbeni stranki urejata s posebnimi pogodbami.

 

Opis projektov


RISC (Rare incidents with strong Social Consequences) je trans-disciplinarni raziskovalni program o izrednih (redkih) dogodkih z velikim družbenimi posledicami. Delo na projektu je vključevalo: koordinacijo dogodkov RISC Award, RISC Summer School, podiplomski študijski program, organizacijo dogodkov povezanih z projektom kot so konference, delavnice ipd, urejanje informacijske podpore, tehnična podpora pri sestankih  članov konzorcija in Znanstvenega odbora, spremljanje razpisov, vezanih na RISC in tehnična podpora pri prijavah na razpise.

Karierni center (KC UL)  -  temeljno poslanstvo projekta je vplivati na zaposljivost diplomantov UL preko spremljanja njihove študijske in karierne poti in vključevanja potencialnih delodajalcev v študijski in karierni razvoj študentov. Namen razvojnega projekta je bil, da v sodelovanju s fakultetami UL in zunanjimi deležniki oblikujemo sistem in dejavnosti, ki bi študentom olajšale prehod v zaposlitev.

Za več informacij nam pišite.

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.