Inštitut za potrebe dejavnosti UL v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Zakonom o zavodih, Ustanovitvenem aktu Inštituta in Statutu Inštituta, opravlja tudi različne storitve po naročilu UL, predvsem iz področja energetske učinkovitosti stavb. Pri tem UL uporablja svoje znanje (ang. »in-house knowledge«) z vključevanjem interdisciplinarnih ekip strokovnjakov iz članic.

V energetski učinkovitosti in prenovi stavb UL deluje IRI UL deluje kot organizator (oblikovanje in vodenje potencialnih interdisciplinarnih projektov) – združuje strokovnjake UL v interdisciplinarne ekipe (princip zavezništev znanja) ter s povezovanjem s strokovnimi znanji iz gospodarstva gradi nova znanja in dodatne kompetence na področju trajnostne energetike in celovite obnove stavb.

Predstavitveni film