Kliknite za ogled na spletu

IRI UL

Pozdravljeni!

Ste danes že prezračili svojo pisarno? Stavbe, v katerih preživimo dobršen del svojega življenja, imajo pomemben vpliv na naše počutje, zdravje in storilnost. V raziskavi, ki so jo pripravili na inštitutu BPIE (Buildings Performance Institute Europe), so skušali opredeliti in izmeriti učinke notranjega okolja v šolah, bolnišnicah in pisarnah (infografika). Ugotovili so, da lahko kakovostno bivanjsko okolje bistveno zmanjša stres, poveča zbranost in kreativnost, omogoča boljši spanec, od 11 do 23 odstotkov zmanjša število bolniških odsotnosti z delovnega mesta, pospeši učinkovitost učenja za kar dva tedna letno in zmanjša smrtnost do 19 odstotkov (infografika).


Raziskovalci, snovalci politik in industrija pa vedno več pozornosti posvečajo še enemu vplivu stavb, in sicer na okolje. V Evropi bi morali obnoviti ali nadgraditi kar 97 odstotkov stavb, če želimo do leta 2050 doseči razogljičenje stavbnega fonda. Pomembno vlogo pri energetskih prenovah imajo javne stavbe, ki pomenijo približno 12 odstotkov vseh nerezidenčnih stavb v Evropi. Inovativni pristopi in raziskovalno-razvojni projekti lahko pri prenovi javnih stavb ponudijo zgled in dobre prakse.


V poročilu o energetskem knjigovodstvu Univerze v Ljubljani (UL) zato preverite, kako s pomočjo energetskega informacijskega sistema univerza spremlja porabo energije v svojih stavbah in kakšni so kazalniki po posameznih članicah. Skladno s sprejeto energetsko strategijo in izvedbenimi ukrepi naj bi UL do leta 2019 prihranila 3 odstotke energije glede na izhodiščno stanje. V drugi novici predstavljamo nekatere inovativne integrirane pristope in projekte, kjer energetska obnova stavb poteka sočasno s statično sanacijo, ki zagotavlja varnost stavb na potresno ogroženih območjih in sočasno izboljša finančne kazalnike projekta, ali pa poteka ob upoštevanju posebnih pogojev, kot je denimo zaščita kulturne dediščine. Ker morajo biti pri prenovi stavb v središču tako ljudje kot tudi okolje, je pomembno tudi, da znamo ustrezno spremljati in meriti zadovoljstvo, učinkovito obveščati javnost o izsledkih raziskav in vplivati na vedenje, da bi dosegli spremembe. S podobnimi izzivi se ukvarjamo v novem projektu Common (Community Monitoring Platform), s katerim spremljamo družbeno stanje in razvoj na podlagi medijskih podatkov.


Javno mnenje sooblikujemo tudi z novicami IRI UL, ki jih mesečno prejmete v vaš e-nabiralnik. Poleg pisarne je namreč dobro prezračiti in prevetriti tudi družbeno zavest. Da bi bil učinek boljši, vas prosimo, da ustvarjate »prepih« tudi sami in nam pomagate novice deliti, širiti in soustvarjati.


Sara Arko, urednica IRI UL e-novic

Energetsko knjigovodstvo Univerze v Ljubljani – poročilo za leto 2018

Energetsko knjigovodstvo UL

Energetska strategija je eden od ključnih segmentov v strategiji trajnostnega razvoja Univerze v Ljubljani (UL), z njo pa se spodbuja tudi raziskovanje, inovacije in uravnotežen razvoj. Predstavljamo sistem energetskega knjigovodstva in letno poročilo o rabi energije v stavbah članic Univerze v Ljubljani. VEČ ...

Dve muhi na en mah: Statična in energetska prenova stavb

Statična in energetska prenova stavb

Pri energetski obnovi starejših stavb moramo poleg zmanjševanja rabe energije sočasno reševati tudi druge izzive, kot sta varstvo kulturne dediščine in statična sanacija stavb na potresno ogroženih območjih. Predstavljamo nekatere projekte in inovativne rešitve, ki integrirano naslavljajo tako rabo energije kot tudi statično utrjevanje stavb.   VEČ ...

Razvoj platforme za spremljanje družbenega stanja in razvoja – projekt COMMON

Platforma Common

IRI UL kot soizvajalec sodeluje pri razvoju platforme Common (Community Monitoring), ki bo predstavljala okolje za spremljanje družbenega stanja ter služila za zbiranje in analizo podatkov iz tradicionalnih in digitalnih medijev. Naročnik projekta je podjetje Press Clipping, glavni izvajalec pa Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL). VEČ ...