Kliknite za ogled na spletu

IRI UL

Pozdravljeni!

Ukrepi, povezani s pandemijo, so pred raziskovalce in raziskovalke postavili povsem nove izzive, tako v načinih raziskovanja in komunikacije, kot tudi na vsebinskem področju. Omejitve gibanja in osebnih stikov, pa tudi negotovost in zaskrbljenost, ki sta neizogibni posledici trenutne globalne situacije, brez dvoma vplivata na delo v raziskovalnih konzorcijih. Po drugi strani pa nas zaradi očitne krhkosti družbenega ravnovesja, ki ga je pandemija neizprosno razkrila, žene tudi želja po prispevku k iskanju novih, pravičnejših, načinov bivanja v prihodnosti.

Na IRI UL, kjer smo vključeni v evropske raziskovalno-razvojne projekte, skupaj s partnerji prilagajamo raziskovalne pristope in z delom nadaljujemo s pomočjo digitalnih tehnologij, s katerimi se je marsikdo v teh tednih že dodobra spoznal. Ker v interdisciplinarne projekte vključujemo tudi kvalitativne raziskave, predvsem etnografijo, posebno pozornost posvečamo vprašanju družboslovnih raziskav v času pandemije. V spletnem prispevku smo navedli nekaj uvodnih razmislekov o raziskovalnih temah in pristopih – raziskovalci in raziskovalke so se namreč hitro odzvali na pobudo sociologinje dr. Deborah Lupton in skupaj pripravili dokument o alternativnih tehnikah kvalitativnega raziskovanja.

Raziskave na presečnem področju zdravja in notranjega okolja, dobrega počutja, rabe energije in interakcije ljudi s stavbami, ki jih opravljamo v EU projektih, kot so Drive 0, TripleA-reno, MOBISTYLE in U-CERT, nam ponujajo rešitve, s katerimi lahko prispevamo k oblikovanju prihodnosti, ki bo temeljila na principih krožnosti in trajnosti in omogočila razvoj odpornih mest. V prvem novičniku projekta U-CERT preberite, na kakšen način uvajamo novo generacijo shem certificiranja energetske učinkovitosti, ki bo stavbe vrednotila na celosten in k uporabniku usmerjen način.

V novicah predstavljamo prvega iz serije prispevkov o Zaodrju evropskih projektov, v katerih bo raziskovalec Gregor Cerinšek na podlagi pogovorov s projektnimi vodji, koordinatorkami, raziskovalci, nadzornicami, svetovalci in ocenjevalkami razmišljal o fenomenu evropskih projektov: o projektnih praksah, dogajanjih in aktivnostih, o katerih javno ne razpredamo, a kljub temu bistveno vplivajo na pridobivanje projektov, njihov potek in dolgoročno (ne)uspešnost. Predstavljamo tudi aktivnosti v projektu UCITYLAB, ki spodbuja povezovanje univerz z mestnimi akterji in krepi vlogo visokošolskih organizacij pri soočanju z urbanimi izzivi. V zadnji novici preberite še, kakšno akcijo so za zmanjšanje tveganja prenosa okužb preko kljuk pripravili podjetniki v Zagorju ob Savi v sodelovanju z raziskovalcem IRI UL.

Ostanite zdravi in aktivni!

dr. Sara Arko, urednica IRI UL novic

Projektna omrežja – ključ do razumevanja

Projektna omrežja

Projektna omrežja so zaradi svoje kompleksnosti in prehodnosti običajno težje razumljiva in se ogibajo »radarju« formalno vzpostavljenih načinov koordinacije in nadzora projektov. Z vidika projektnega managementa so zato pogosto podvržena improvizaciji, intuiciji in instinktom. VEČ ...

UCITYLAB – iskanje novih načinov bivanja v urbanih džunglah

UCITYLAB

Univerze imajo velik potencial, da sodelujejo pri pospeševanju dialoga med regionalnimi in urbanimi deležniki, da spodbudijo in podpirajo skupne ukrepe za razvoj trajnostnih, zelenih in “pametnih” mest, ki bodo sposobna hitrega odziva na sedanje in prihodnje izzive. Preverite, na kakšen način sodelovanje med univerzami in mesti spodbujamo v projektu UCITYLAB. VEČ ...

Zmanjšanje tveganj prenosa okužb s kljuk

Prenos okužb s kljuk

Pandemija je naš način življenja korenito spremenila. Marsikatere vsakodnevne prakse, o katerih še pred dobrim mesecem dni nismo niti razmišljali, so zdaj v središču naše pozornosti. Ena izmed takšnih je dotik. Medtem ko se stikom z ljudi lahko dokaj uspešno izognemo, so naše roke nepogrešljivo orodje, obenem pa tudi potencialne prenašalke virusov. VEČ ...