Projektni center

Želite da vam multidisciplinarna ekipa raziskovalcev iz UL izvede raziskavo ali sodeluje pri vaših razvojnih aktivnostih?

Pravno-formalno urejeno in kompetentno okolje za izvajanje R&R&I projektov

Mreža znanja

Iščete sogovornika s strani Univerze v Ljubljani, povezave z akademskim okoljem ali uporabniki znanja?

Vstopna točka in podporno okolje UL za prenos in kroženje znanja

Storitve za UL

Potrebujete strokovna znanja, oblikovanje projektnih rešitev in kompetentne izvajalce za različne storitve?

Izvajanje notranjih in zunanjih naročil skladno s pravnimi akti in pravili UL

Projekti


Show all

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020. Namen projekta INFINITE je povečati tržni delež industrializiranih kompletov za celovito obnovo stavb, ki bo konkurenčen, zanesljiv, ki ga sprejemajo vsi deležniki in temelji na trajnosti v celotnem življenjskem ciklu, kar prispeva k razogljičenju stavbnega fonda v EU. Predviden demo primer za Slovenijo je večstanovanjska stavba na Ravnah na Koroškem.

Show description

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020. Namen projekta re-MODULEES je oblikovanje vseevropskega okvira za aktivacijo trga obnov stanovanjskih stavb, ki ga podpirajo digitalna in fizična stičišča obnov, ter omogočiti lažje, hitrejše in privlačnejše prenove za vse deležnike s spodbujanjem celovitih, k uporabniku usmerjenih poslovnih modelov in odločevalskih orodij.

Show description

Projekt je sofinanciran v EU programu Obzorje 2020. Osredotoča se na napredne in objektivno preverljive gradbene veščine potrebne za tranzicijo v nizkoogljično družbo. Ključni namen projekta je spodbuditi ponudbo in povpraševanje po energetsko-trajnostnih veščinah ter prispevati k vzpostavitvi sistema za prepoznavanje veščin med delavci v gradbenem sektorju.

Show description

Naša lokacija