24 Mar 2016

Na »University-Business« forumu smo predstavili Model Učnega laboratorija v realnem okolju

25. in 26. Februarja je na Dunaju potekal tematski »University-Business« forum, in sicer pod okriljem Evropske komisije, avstrijske gospodarske zbornice ter avstrijskega ministrstva za znanost, raziskovanje in gospodarstvo. Forum je obiskalo več kot 500 udeležencev iz celotne Evrope; to je predstavnikov univerz, raziskovalnih inštitucij ter podjetij.

Udeleženci kongresa so v okviru tematskih delavnic in predstavitev skušali odgovoriti na tri ključna vprašanja:    

  • Kako lahko strukturirano sodelovanje med univerzo in gospodarstvom vodi v razvoj inovacij?
  • Na kakšne načine lahko spodbujamo podjetniško razmišljanje med študenti, učitelji in raziskovalci? Kako lahko znanost, poslovno okolje in politike nudijo podporo pri ustanavljanju novih podjetij?
  • Kako lahko univerza deluje v podjetniškem duhu?

IRI UL je na forumu predstavil model Učnega laboratorija v realnem okolju (angl. »Real-Life Learning Lab«) kot dobro prakso povezovanja študentov, akademskih in raziskovalnih mentorjev ter predstavnikov podjetij. Predstavili smo ključne probleme in izzive tradicionalnega pristopa k poučevanju; značilnosti modela in rezultate njegove pilotne implementacije; ter nadaljnje korake v smeri institucionalizacije ter dolgoročne in trajnostne umestitve v sistem Univerze v Ljubljani.