24 Sep 2019

Prihodnost izobraževanja na področju napredne proizvodnje: strategija, sodelovanje in učna okolja

V Bruslju je 17. septembra 2019 potekala šesta ter tudi zaključna delavnica interdisciplinarne ekspertne skupine za izobraževanje na področju tehnologij prihodnosti in napredne proizvodnje. Strokovnjaki iz visokošolskega in poklicnega izobraževanja iz različnih evropskih držav in institucij so pod okriljem Agencije Evropske komisije za mala in srednje velika podjetja (EASME) razvijali bodoče smernice ter priporočila za razvoj in prilagoditev evropskih politik izobraževanja in usposabljanja glede na prepoznane potrebe in trende v 21. stoletju, predvsem na področju naprednih proizvodnih ter ključnih omogočitvenih tehnologij (angl. advanced manufacturing technologies & key enabling technologies).

IRI UL je na delavnici delil svoje izkušnje in dobre prakse iz projekta PEOPLE. V prispevku “Interdisciplinarno in k študentom-usmerjeno soustvarjanje med visokošolskim in poklicnim izobraževanjem ter industrijo« je projektni vodja in raziskovalec IRI UL, Gregor Cerinšek, izpostavil pet ključnih principov interdisciplinarnega so-ustvarjanja in tovrstnega izobraževanja:

  1. Interdisciplinarnost in kooperativnost: povezovanje med različnimi disciplinami in ekspertizami, kjer inženirji sodelujejo z družboslovci in humanisti. V tem kontekstu je ključno, da si drznemo stvari razumeti z drugih perspektiv in izven lastnih okvirjev.
  2. Večsektorsko povezovanje: vključevanje strokovnjakov iz podjetij, univerzitetnih profesorjev ter predstavnikov nevladnih organizacij in družbe.
  3. Ljudje kot soustvarjalci: so vključeni v vse faze razvoja izdelkov in storitev. Ključno vodilo je »razvijanje z ljudmi« in ne »razvijanje za ljudi«.
  4. Etnografija: kot metodologija za zbiranje, analizo, interpretacijo in razumevanje podatkov ter za generiranje poglobljenih uvidov v vedênja ljudi.
  5. V dialogu s teorijo ter upoštevanje etičnih razmislekov: razumevanje širšega konteksta bodočega razvoja ter izzivov današnjega sveta in v skladu s cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Več informacij poiščite v zaključnem poročilu z delavnice (PDF): Future-Proofing Vocational Education for Manufacturing: Strategy, Collaboration Patterns and Learning Environment (Curriculum Guidelines for Key Enabling Technologies and Advanced Manufacturing Technologies)