06 Nov 2017

Projekt H2020 MOBISTYLE: 10 zapovedi za razvoj IKT rešitev, ki temeljijo na potrebah ljudi

Na mednarodnem projektu MOBISTYLE je raziskava že podala prve pomembne rezultate/rešitve,Mobistyle Pristop pri čemer je imel ključno vlogo IRI UL. Gre za priporočila namenjena razvijalcem projektnih IKT rešitev, s katerimi lahko vplivajo na vedenje ljudi v stavbah, in sicer v smeri izboljšanja kakovosti okolja v stavbah, zdravja in nižje rabe energije. Priporočila in rešitve za zmanjšanje rabe energije so zasnovana na dejanskih potrebah uporabnikov prostorov.

Pri tovrstnem pristopu je potrebno opazovati vedenje ljudi, oziroma uporabnike prostorov pri njihovih vsakdanjih dejavnostih, kar pomeni, da je v raziskavo treba vključiti tudi družboslovne znanosti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem človeškega vedenja.

V nadaljevanju predstavljamo t.i. Deset zapovedi za razvoj IKT rešitev, ki smo jih razvili naMobistyle priporočila za izvajalce IRI UL v okviru projekta MOBISTYLE:

  1. Pametni telefon: Pametni telefon je glavna platforma za komunikacijo med uporabnikom in rešitvami, ki jih ponuja projekt MOBISTYLE.
  2. Aktivno (so)ustvarjanje: uporabniki morajo imeti možnost aktivnega sodelovanja pri ustvarjanju in nastavljanju svojih profilov.
  3. Nasveti ​po meri: Uporabnik prejme nasvete za točno določen del stavbe, kjer se trenutno nahaja. Ti nasveti temeljijo na dejanskih predhodnih meritvah stavbe.
  4. Načelo neinvazivne tehnologije: Nove IT rešitve ne smejo motiti uporabnika s preveliko količino obvestil; ustvarjanje in negovanje novih, dobrih navad morajo podpirati iz “ozadja” (z minimalno kognitivno obremenitvijo).
  5. Nadzor nad napravami in stavbnimi sistemi: Uporabnik bi morali imeti možnost prilagoditi različne parametre, ki vplivajo na njegovo udobje v stavbi z isto IT rešitvijo.
  6. Nasveti strokovnjakov: Ljudje zaupajo strokovnjakom (zdravnikom, strokovnjakom za energijo, za kakovost zraka) in tudi lažje sprejmejo njihove nasvete.
  7. Širjenje koncepta s pomočjo usmerjevalcev trendov: Pri širjenju novega motivacijskega koncepta se je vredno osredotočiti na zgodnje uporabnike in ljudi, ki usmerjajo trende, saj prav slednji lahko vključijo in navdušijo tudi ostale uporabnike iz svojega okolja za uporabo določene IT rešitve.
  8. “Začuti energijo”: Dojemanje energije postane bolj intuitivno, lahko jo povežemo s telesno dejavnostjo ali z osvetlitvijo. Na ta način z besedo energija vzbudimo primarne asociacije, ki so bolj tesno povezne s posameznikom in njegovim načinom življenja.
  9. Javna zaveza cilju: Ko posameznik svojo odločitev za spremembo določene navade predstavi drugim, ga to še močneje motivira, da vztraja pri dani zavezi.
  10. Velikost skupnosti: V stavbah in naseljih z večjim številom uporabikov/prebivalcev (nad 150) se težave pogosteje pojavijo zaradi prekinjenih ali slabši socialnih vezi; prav v takih primerih lahko IT rešitve za izmenjavo informacij podpirajo vzpostavljanje novih skupnosti in ustvarjanje novih vezi.

Več o našem delu na projektu MOBISTYLE in predstavljenih interdisciplinarnih konceptih si lahko prebere v 2. projektnem novinčku na tej povezavi.