16 Okt 2020

VIDEO: vključevanje ljudi v procese obnov večstanovanjske stavbe v Zagorju ob Savi

TripleA-Reno je projekt, ki poteka v EU programu Obzorje 2020. Namen projekta je spodbuditi odločitve za celovito in skoraj nič-energijsko obnovo stavb, ki bo privlačna za stanovalce in ostale vpletene deležnike. Vse to na podlagi jasnih in smiselnih informacij in s pomočjo realnih obratovalnih parametrov glede energije, kakovosti notranjega okolja in zdravja.

V projektu nam antropološki pristopi in etnografske raziskovalne metode omogočajo poglobljeno spoznavanje z vsakodnevnimi izkušnjami ljudi – predvsem stanovalcev in lastnikov stavb in stanovanj ter ostalih akterjev, ki so vpleteni v procese celostne prenove. Analiza in interpretacija pridobljenih rezultatov in meddržavna primerjava ugotovitev nam odkrijejo kompleksnost procesov prenove ob upoštevanju človeških motivov, vedenj, vrednot in ustaljenih praks ter navad. Želimo namreč pridobiti nov vpogled v dostopnost, privlačnost in sprejemljivost celostne prenove z vidika vpletenih ljudi, ki jih opazujemo in neposredno vključujemo v raziskavo in razvojni proces.

Vabimo vas k ogledu kratkega videoposnetka, v katerem predstavimo projekt in našo demonstracijsko enoto v Zagorju ob Savi. Film smo pripravili v okviru promocijske kampanje TripleA-Reno Road Home Show – v zbirki videoposnetkov lahko prisluhnete tudi pogovorom s strokovnjaki in projektnimi sodelavci. Izšla je tudi nova številka TripleA-reno novičnika, kjer lahko preverite, kako nastajajo projektni rezultati.